Indelingsproces

Het indelingsproces bestaat uit vijf stappen: voorbereiden, waarderen, vergelijken, samenvatten en toetsen. Zie de instructiefilm voor een uitleg per stap. Hieronder lichten we het proces toe.

Gezichtspunten
Om tot een correcte waardering te komen, beoordeelt de indeler de functie op negen punten (de zogenaamde gezichtspunten), te weten:

  • Kennis
  • Zelfstandigheid
  • Sociale vaardigheden
  • Risico's, verantwoordelijkheden en invloed
  • Uitdrukkingsvaardigheid
  • Bewegingsvaardigheid
  • Oplettendheid
  • Overige functie-eisen
  • Inconveniënten  
Per gezichtspunt wordt vastgesteld in welke mate het vereist is voor de in te delen functie. Dit is in feite de kern van het waarderen en resulteert in het zogenaamde functie-eisenpatroon: een overzicht van de eisen waaraan de functie moet voldoen, uitgedrukt in letters.

Vergelijken
Vervolgens wordt het functie-eisenpatroon naast die van vergelijkbare functies gelegd en uiteindelijk vindt indeling plaats in een FWG functiegroep. De functies waarmee het functie-eisenpatroon vergeleken wordt, staan in een bestand in het systeem en zijn reeds ingedeeld door FWG-deskundigen.

Voorstel en besluit
De werkgever legt de indeling voor aan de medewerkers die de functie uitoefenen. De werknemer kan zelf nagaan hoe de indeling tot stand is gekomen door gebruik te maken van de inzagemogelijkheid in het systeem. Hiervoor kan hij of zij terecht bij de afdeling HRM van de instelling. Indien de werknemer het niet eens is met de indeling van de functie kan hij of zij, onder voorwaarden, gemotiveerd bezwaar maken. Indien de werknemer akkoord is, eindigt het indelingsproces met een indelingsbesluit.

Functie-indelingen staan vast. Alleen als aangetoond kan worden dat de inhoud van de functie structureel gewijzigd is, kan een verzoek om herindeling ingediend worden. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.