1 oktober: de dag van de systeemupdates!

01/10/2018

Vandaag, 1 oktober, vindt de jaarlijkse update van onze functiewaarderingssystemen plaats! Dit betekent: nieuwe content in de applicaties, naar aanleiding van ons onderzoek naar ontwikkelingen in functies in het afgelopen jaar.

Alle wijzigingen in 1 overzicht

Hier vindt u een overzicht van alle functies die we onderzocht hebben, alle ontwikkelingen rondom deze functies en tot welke wijzigingen in de applicatie deze hebben geleid. Van uw branche, maar ook van de overige zorgbranches. FWG 3.0-gebruikers hebben de publicatie ‘Content FWG 3.0’ ontvangen, waarin per gezichtspunt ook een toelichting en de normteksten staan.

Kom naar de FWG Deep Dive Sessies

Meer weten? Kom in oktober naar één van de kosteloze ‘FWG Deep Dive Sessies’! Speciaal voor abonnementhouders van FWG organiseren we in oktober 3 bijeenkomsten, waarin we u graag meer vertellen over de ontwikkelingen en wijzigingen in de applicaties. Daarnaast kunt u uit twee verschillende workshops kiezen. Én we informeren u graag over de stappen die we hebben gezet naar aanleiding van het belevingsonderzoek waarin we u eind vorig jaar geraadpleegd hebben. Tijdens de lunch, de ‘Omdenksessie’ en de afsluitende borrel is er tijd voor inspiratie en om vakcollega’s te spreken!

Themabijeenkomst: Happy people, better results

FWG Progressional People en Preventned zetten zich in voor meer werkplezier in de zorg. Maar hoe pakt u werkplezier in uw organisatie aan? Welke stappen kunt u concreet zetten? Wat is het rendement? En hoe krijgt u uw stakeholders mee? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport