11 bouwstenen voor duurzame intensieve zorg in Nederland

25/06/2020

Het vraagstuk over (structurele en flexibele) opschaling van de IC-capaciteit spitst zich steeds meer toe op het vraagstuk rondom de personele inzet die hierbij nodig is. Als advies- en onderzoeksbureau hebben wij jarenlange expertise opgebouwd over verdeling van werk in de zorg. In de afgelopen maanden hebben we via onze permanente (trend- en functie-)onderzoeken en adviestrajecten bij zorgorganisaties zicht gehouden op de veranderingen die zich voltrokken. Daarnaast hielden we interviews voor de broadcastreeks De zorg werkt door, onder regie van Sabine Uitslag. In deze webinars stond onder andere het werk van de IC-verpleegkundige centraal, en de wijze waarop dat werk opschaalbaar is door inzet van anderen. 

Met al die informatie en onze brede blik op het (her)ontwerpen van werk, dragen we in het hieronder te downloaden document elf bouwstenen aan om te betrekken bij het vraagstuk van op- en afschaling van IC-capaciteit.

 

Onze 11 bouwstenen in het kort

 1. Behoud de gevonden flexibiliteit met inzet van (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Denk daarbij ook aan recovery/verkoever-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen en brandwondenverpleegkundigen.
 2. Zet in op een loopbaanpad door verdeling van werkzaamheden over een junior-, medior- en senior-IC-verpleegkundige.
 3. Benut andere expertises zoals van de fysiotherapeut, om het werk lichter te maken.
 4. Met heldere taakafbakening is veel extra ondersteuning mogelijk.
 5. Maak gebruik van de ruimte in krapte-functies.
 6. Bekijk herverdeling van werk vanuit een breed perspectief: over organisaties en branches heen.
 7. Creëer een ‘vaste flexibele pool’ uit de mensen die IC-ervaring hebben opgedaan in corona-tijd: een Korps van Zorgreservisten.
 8. Maak ruimte door de inzet van technologie.
 9. Creëer paden voor de juiste corona-zorg op de juiste plek.
 10. Heb oog voor goed werk, dat aansluit bij competenties en talenten.
 11. Betrek de beroepsgroep bij de inrichting van duurzame intensieve zorg in Nederland.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder