1 april 2018: FWG Gehandicaptenzorg

10/11/2017

De branche Gehandicaptenzorg gaat per 1 april 2018 functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg: een vereenvoudigde variant van FWG 3.0, toegespitst op de branche. Dit is een van de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, waar onlangs de teksten van beschikbaar zijn gesteld.

Over FWG Gehandicaptenzorg

In FWG Gehandicaptenzorg worden functies ingedeeld op basis van kaderteksten en ijkfuncties uit FWG 3.0. Door middel van het beredeneerd vergelijken van niveau-onderscheidende elementen uit de kaderteksten en vergelijking met ijkfuncties wordt een indeling tot stand gebracht. Dit geldt alleen voor nieuw in te delen functies en herindelingen van functies na 1 april 2018. Er is dus geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven en/of indelen van bestaande functies. FWG heeft het nieuwe systeem samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en toepassers in de gehandicaptenzorg gerealiseerd.

Procedures

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, zijn de huidige cao-procedures voor (verzoek tot) herbeschrijving en -indeling en bezwaar geactualiseerd en aangepast aan deze nieuwe wijze van indelen. Deze cao-wijzigingen treden eveneens in werking per 1 april 2018.

Informatie en training

Op 24 november a.s. organiseert VGN een voorlichtingsbijeenkomst voor HR-professionals over de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, waarbij ook FWG Gehandicaptenzorg in hoofdlijnen wordt toegelicht.

In maart 2018 organiseren FWG en sociale partners kosteloze ‘Introductietrainingen FWG Gehandicaptenzorg’. Organisaties die het betreft ontvangen hier nadere informatie over.

Meer informatie over de bijeenkomst van VGN op 24 november vindt u hier: http://www.vgn.nl/artikel/26026. Met vragen over de bijeenkomst kunt u terecht bij VGN.

Voor meer informatie over FWG Gehandicaptenzorg gaat u naar fwg.nl/gehandicaptenzorg of neemt u contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of servicepunt@fwg.nl.

 

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

Themabijeenkomst over competentieontwikkeling

Dinsdag 30 oktober organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Of heeft uw organisatie al competentieprofielen liggen, maar weet u niet hoe u deze het beste kan inzetten?

Meer informatie