1 april 2018: FWG Gehandicaptenzorg

10/11/2017

De branche Gehandicaptenzorg gaat per 1 april 2018 functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg: een vereenvoudigde variant van FWG 3.0, toegespitst op de branche. Dit is een van de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, waar onlangs de teksten van beschikbaar zijn gesteld.

Over FWG Gehandicaptenzorg

In FWG Gehandicaptenzorg worden functies ingedeeld op basis van kaderteksten en ijkfuncties uit FWG 3.0. Door middel van het beredeneerd vergelijken van niveau-onderscheidende elementen uit de kaderteksten en vergelijking met ijkfuncties wordt een indeling tot stand gebracht. Dit geldt alleen voor nieuw in te delen functies en herindelingen van functies na 1 april 2018. Er is dus geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven en/of indelen van bestaande functies. FWG heeft het nieuwe systeem samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en toepassers in de gehandicaptenzorg gerealiseerd.

Procedures

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, zijn de huidige cao-procedures voor (verzoek tot) herbeschrijving en -indeling en bezwaar geactualiseerd en aangepast aan deze nieuwe wijze van indelen. Deze cao-wijzigingen treden eveneens in werking per 1 april 2018.

Informatie en training

Op 24 november a.s. organiseert VGN een voorlichtingsbijeenkomst voor HR-professionals over de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, waarbij ook FWG Gehandicaptenzorg in hoofdlijnen wordt toegelicht.

In maart 2018 organiseren FWG en sociale partners kosteloze ‘Introductietrainingen FWG Gehandicaptenzorg’. Organisaties die het betreft ontvangen hier nadere informatie over.

Meer informatie over de bijeenkomst van VGN op 24 november vindt u hier: http://www.vgn.nl/artikel/26026. Met vragen over de bijeenkomst kunt u terecht bij VGN.

Voor meer informatie over FWG Gehandicaptenzorg gaat u naar fwg.nl/gehandicaptenzorg of neemt u contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of servicepunt@fwg.nl.

 

FWG Deep Dive Sessies

Op 1 oktober actualiseren we onze applicaties. Dit betekent: nieuwe content, naar aanleiding van ons onderzoek naar ontwikkelingen in functies in het afgelopen jaar. Om u meer te kunnen vertellen over deze ontwikkelingen en de wijzigingen organiseren we in oktober 3 ‘FWG Deep Dive Sessies’.

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Brancheboekjes

In aanvulling op het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ hebben we voor iedere branche een apart boekje samengesteld uit de onderzoeksresultaten. In deze boekjes vertalen we de trends en ontwikkelingen uit het trendrapport naar de betreffende branche.

Downloaden