Artikel ICT&health over digitale vaardigheden in de zorg

10/10/2019

Welke rol speelt de ict-afdeling?

FWG volgt ontwikkelingen in de zorg en in functies op de voet. Een belangrijke ontwikkeling is digitalisering. (Zorg)medewerkers hebben steeds meer digitale vaardigheden nodig om hun werk goed te kunnen (blijven) doen. Om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, is FWG betrokken bij de Coalitie Digivaardig in de zorg – een landelijke beweging die vier jaar geleden is opgestart door het ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.

Senior onderzoeker van FWG, Irene van de Glind, deed onlangs samen met het ECP onderzoek onder ICT-ers in de zorg. Welke rol spelen zij in het digitaal vaardiger worden van een zorgorganisatie? En wat hebben ICT-ers nodig om deze rol nog beter te vervullen? Kennisplatform ICT&health publiceerde naar aanleiding van dat onderzoek een artikel over de rol van de ICT-afdeling bij digitale transformatie.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen