Assessments

De juiste man of vrouw op de juiste plek? Er zijn verschillende situaties die nader onderzoek vragen: uw organisatie is in ontwikkeling, ambities van medewerkers zijn gegroeid, medewerkers moeten intern solliciteren of u wilt nieuwe mensen aannemen. Een assessment of talentenscan kan drijfveren, talenten, competenties, vaardigheden en ontwikkelpunten in kaart brengen.

Talentenscan bij zelfsturing

Als een organisatie overgaat naar zelfsturende teams, worden er andere competenties, houding en gedrag gevraagd. Medewerkers kunnen dan individueel of in teamverband worden ‘gescand’. Zijn ze klaar voor persoonlijk leiderschap? Waar liggen sterke kanten en ontwikkelpunten? Vullen de teamleden elkaar goed aan?

Executive assessment

Bij (toekomstig) managers en leidinggevenden gaan we een stap verder dan het sec meten van talenten, attitude en ontwikkelpotentieel. We verdiepen ons in de context van de nieuwe situatie. Sluit de kandidaat aan op het niveau van zijn nieuwe omgeving? En hoe wordt hij gezien in zijn oude omgeving? We gaan op zoek naar bewezen succesvol of nieuw te verwachten gedrag en beoordelen of er voldoende visie en leiderschap aanwezig is voor de rol die vervuld moet worden.

Tooling

Aan de hand van vragenlijsten en ontwikkelgesprekken brengen we talenten op individueel en/of teamniveau in kaart. We maken daarbij gebruik van TalentQ, L&D en AEM-Cube en Strengthsfinder.

‘Iedereen is een genie, als je zijn talent maar weet te ontdekken’

Meer weten over talentenscans en assessments? Neem rechtstreeks contact op met Liesbeth Heuts.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen