Astrid Westerbeek treedt toe tot directie FWG Progressional People

21/12/2018

Astrid Westerbeek, momenteel Manager R&D bij FWG, treedt met ingang van 1 januari a.s. toe tot de directie van FWG Progressional People (het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg). Zij wordt naast Jan Helmond, Algemeen Directeur, aangesteld als Directeur Onderzoek & Innovatie.

In die rol zal zij verantwoordelijk zijn voor de groei en verdere professionalisering van de onderzoeksafdeling. Daarnaast zal zij zich richten op de interne aansturing en ontwikkeling van de organisatie. Met de toetreding van Astrid Westerbeek krijgt FWG Progressional People een tweekoppige directie.

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie