Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg?

09/01/2018

Dinsdag 30 januari organiseert FWG een trendsessie speciaal gericht op de geestelijke gezondheidszorg. In deze sessie gaat het onder andere over het ‘vastlopen van het systeem’, de toepassing van technologie, personalised health, de discussies rondom transparantie en kwaliteit (ROM), de overgang van hoofdbehandelaarschap naar regiebehandelaar, het toenemend gebruik van ervaringsdeskundigheid, de arbeidsmarktagenda 2025 én de effecten van deze ontwikkelingen op (toekomstige) functies, taken en rollen. Een must voor bestuurders, managers en HR professionals!

In het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ , beschrijven we vijf opvallende bewegingen, met als gemene deler: zorg die steeds meer maatwerk is, die zich richt op wat voor de unieke persoon de beste uitkomst is. Daarbij groeit de overtuiging dat het systeem niet langer leidend is, en zeker niet belemmerend mag zijn bij het bieden van goede zorg. Grenzen tussen organisaties, branches en lijnen vervagen: er wordt volop ‘ontschot’ en ook financiële structuren zijn niet meer heilig. De gezondheidszorg verbreedt en raakt steeds meer aan welzijn en volksgezondheid. Tegelijkertijd komt de zorg naar voren als sterk innovatieve sector, volop in ontwikkeling.

Nieuwsgierig naar wat de trends uit het FWG Trendrapport 2017 specifiek voor uw branche betekenen? In vijf verschillende sessies, voor elke branche één, gaan we hier dieper op in. Kijk voor meer informatie op www.fwg.nl/trendsessies

FWG Deep Dive Sessies

Op 1 oktober actualiseren we onze applicaties. Dit betekent: nieuwe content, naar aanleiding van ons onderzoek naar ontwikkelingen in functies in het afgelopen jaar. Om u meer te kunnen vertellen over deze ontwikkelingen en de wijzigingen organiseren we in oktober 3 ‘FWG Deep Dive Sessies’.

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Brancheboekjes

In aanvulling op het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ hebben we voor iedere branche een apart boekje samengesteld uit de onderzoeksresultaten. In deze boekjes vertalen we de trends en ontwikkelingen uit het trendrapport naar de betreffende branche.

Downloaden