Blog: Mentaal maatwerk

27/05/2020

‘Aandacht voor onze mentale gezondheid, dat is wat nodig is nu de ergste corona-golf achter de rug lijkt.’ Dat stelt de Denktank Mentale Vooruitgang in een recent artikel in de Volkskrant (15 mei 2020). Als werkers voor de zorg onderschrijven we dat bij FWG Progressional People van harte. Met als belangrijke toevoeging: heb ook oog voor de mensen die juist floreren. 

Wat een mooi stuk publiceerde de Denktank! Als experts op het gebied van werken in de zorg en de ontwikkeling van mensen zijn we altijd nauw betrokken bij alles wat er speelt in de zorg. Terwijl de Denktank zich richt op alle aspecten van de maatschappij, lazen wij hun advies vooral vanuit onze ervaring met de zorg. De afgelopen maanden zagen we daar hoe er met man en macht gewerkt werd om de crisiszorg te leveren die nodig was. We zagen onvoorstelbare focus en gedrevenheid, alles overstijgende samenwerking, onvermoede talenten en heel veel creativiteit. Wat een power maakt zo’n crisis los in mensen.

Aandacht voor overbelasting
Waar in eerste instantie vooral de waardering voor zorgmedewerkers groeide en geuit werd, kwamen snel daarna ook de waarschuwingen: pas op voor een mogelijke golf van burn-outs, want de mensen die deze crisiszorg leveren worden op alle fronten overvraagd en overbelast. Ook het risico op PTSS is reëel. Deze (over)belasting van zorgmedewerkers heeft ook onze aandacht, juist omdat we doorgaans met zorgteams bouwen aan hun veerkracht.

We weten dat de situatie in veel teams ook voor de crisis al op spanning stond. Hoge werkdruk, veel verzuim en weinig instroom zorgden al voor enorme uitdagingen op veel plekken. Deze crisis vroeg daarbovenop van de professionals een enorme flexibiliteit, inzet en lef, om met te weinig middelen en mensen zorg te leveren waarbij men qua kennis op achterstand stond.

Mentale gezondheid is maatwerk
Wat wij nu vanuit FWG Progressional People extra konden bijdragen, naast ons reguliere werk, was een luisterend oor, coaching op afstand voor wie dat wilde, wanneer maar nodig. In die gesprekken ging het veelvuldig over stress, angst en verdriet. Maar we spraken op andere momenten ook mensen voor wie het heel anders was. Mensen die uitdaging ervaarden, inspiratie, flow. Een enorme focus, saamhorigheid, het gevoel volledig op te mogen gaan in de essentie van het vak.

Wij vroegen ons af: wat vraagt begeleiding van deze mensen na de crisis? Hoe zorgen we ervoor dat álle verhalen gehoord worden? Hoe zorgen we ervoor dat ook diegenen die iets positiefs hebben ervaren, hier open over durven zijn? Dat ze de kwaliteiten die ze ontdekt hebben blijvend kunnen inzetten? Het bevestigt voor ons eens te meer hoezeer mentale gezondheid over maatwerk gaat.

De Denktank stelt voor dat er een brede beweging van denkers en doeners tot stand komt, met mensen die weten wat er nodig is voor onze mentale gezondheid en voor het vergroten van de sociale kwaliteit en de mentale kracht van de samenleving. Vanuit het perspectief van de zorg, denken we daar graag over mee!

Liesbeth Heuts is senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People. Vanuit de behoefte bij zorgorganisaties aan ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid, is zij onder andere betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van Veerkrachtige teams.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

Met ruim 10 jaar ervaring in het doen van trendonderzoek in de zorg hebben we een krachtige basis om de huidige triggers, trends en ontwikkelingen te duiden. Hiermee willen we inzicht geven in deze ontwikkelingen zodat zorgorganisaties hierop kunnen anticiperen. Daarom publiceren we dit jaar een reeks essays over de belangrijkste ontwikkelingen, met als eerste thema: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’

DOWNLOAD ESSAY #1

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder