Brancheboekjes: wat zijn de trends en ontwikkelingen in uw branche?

04/07/2018

In aanvulling op het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ heeft FWG voor iedere branche een apart boekje samengesteld uit de onderzoeksresultaten. In deze boekjes vertalen we de trends en ontwikkelingen uit het trendrapport naar de betreffende branche. We beschrijven de gevolgen voor organisaties en professionals, waarbij we in elk boekje voorbeelden uit de branche geven. Zorgorganisaties kunnen de brancheboekjes gebruiken om tijdig te anticiperen op veranderingen.

Wilt u aan de slag met een concrete doorvertaling naar uw organisatie, personeelsstrategie of specifieke functie(s)? Nieuwsgierig naar de trends en ontwikkelingen in uw branche?

Bestel uw digitale brancheboekje kosteloos via www.fwg.nl/brancheboekjes  

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie