Consequenties Wet zorg en dwang voor weging van functies

13/02/2020

In het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) worden nieuwe rollen toegekend aan bepaalde functies, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde, Arts verstandelijk gehandicapten, GZ-Psycholoog en Wijkverzorgende IG. Twee rollen zijn hierbij van belang: de Wzd-functionaris en de zorgverantwoordelijke. De vraag is of de weging van deze functies verandert met het toekennen van de nieuwe rollen.

Wij hebben dit inmiddels onderzocht voor de rol van Wzd-functionaris. De conclusie van het onderzoek is dat de uitvoering van de wet, in de rol van Wzd-functionaris, geen consequenties heeft voor de eindscore per genoemde functie en dat derhalve de functieschaal intact blijft.

FWG wil het verloop van de uitwerking van de wet eerst afwachten om te kijken of de wet ook voor andere functies (lees: zorgverantwoordelijke) nog consequenties heeft. Op het moment van schrijven kwam er nieuws dat Minister De Jonge van VWS in een brief aan de Kamer schrijft dat hij aan het bekijken is of er meer harmonisering mogelijk is tussen de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari zijn ingegaan.

Indien u nog vragen heeft over de uitwerking van de wet in relatie tot de functieschaal, dan kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400, of direct met Henk Dijkstra.

Over de Wet zorg en dwang
Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 2

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder