Dag van het werkplezier in de zorg

29 januari 2019

‘Werkplezier zou hoog op de bestuurlijke agenda’s moeten komen te staan. Immers, de kosten van ‘geen werkplezier’ zijn immens! 80.000 mensen verlaten jaarlijks de zorg. Dat kunnen we ons domweg niet permitteren. Het is dus van essentieel belang om met elkaar op zoek te gaan naar dit ‘werkplezier’. En gezamenlijk als medewerkers, HR-afdelingen en bestuurders een zorgsector te creëren die duurzaam is.’ - Sabine Uitslag

Wilt u werkplezier in uw organisatie een boost geven?

Wij roepen 29 januari uit tot ‘Dag van het werkplezier in de zorg’. Grijp deze dag aan, om werkplezier in uw organisatie hoog op de agenda te zetten! Reserveer 29 januari 2019 in de agenda’s en maak tijd om samen met uw collega’s stil te staan bij het schitterende vak dat zorgprofessionals uitoefenen. Hoe kunnen we andere mensen meenemen in ons enthousiasme? Hoe kunnen we samen zorgen voor meer werkplezier in de zorg, zodat medewerkers blijven én de zorg aantrekkelijker wordt voor nieuwe en jonge mensen?

U staat er niet alleen voor! Betrek uw bestuurders erbij, nodig medewerkers uit om mee te denken over hun werkplezier. En als u zich heeft aangemeld voor ons event in Leusden, dan heeft u straks de praktische handvatten voor het vergroten van werkplezier in uw organisatie.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

FWG Progressional People en Preventned zetten zich in voor meer werkplezier in de zorg. Maar hoe pakt u werkplezier in uw organisatie aan? Welke stappen kunt u concreet zetten? Wat is het rendement? En hoe krijgt u uw stakeholders mee? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport