De spagaat tussen nu en straks

02/11/2018

De HR-manager anno 2018 richt zich graag op de toekomst, op (meer) werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap. Tegelijkertijd vragen personeelstekorten, moeilijk vervulbare vacatures en stijgende verzuimcijfers dagelijks zijn aandacht. Dit zijn enkele van de conclusies uit het nieuwe onderzoeksrapport van FWG, ‘Zorg voor later’, dat onlangs gepresenteerd werd aan de HR-managers die een bijdrage leverden aan het onderzoek. Deze derde editie van de HR Trendmonitor Zorg geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het HR-vak in de zorg.

De titel – Zorg voor later – refereert aan de uitdaging voor HR om ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Maar door de nijpende personeelstekorten lijken HR-managers zich in een overlevingsmodus te bevinden. De titel is daarom ook een oproep. Een oproep om – juist nu – te focussen op de lange termijn en te voorkomen dat dit verwordt tot ‘een zorg voor later’.

Arbeidsmarktkrapte bepaalt agenda HR
“Er is maar één groot thema op dit moment: de arbeidsmarkt”, omschrijft één van de geïnterviewde HR-managers het huidige klimaat in de zorg. De personeelstekorten komen niet alleen door een lage instroom, de zorg heeft ook te maken met een zeer hoge uitstroom. Ook de andere thema’s die in dit rapport worden besproken hangen, direct of indirect, samen met de arbeidsmarktkrapte.

De grootste uitdagingen
Sinds 2014 geeft FWG elke twee jaar een trendmonitor op het gebied van HR in de zorg uit. Het doel van dit rapport is om HR-managers en zorgorganisaties te informeren over ontwikkelingen in het HR-vak in de zorg, zodat ze hierop kunnen anticiperen. De nieuwe HR Trendmonitor Zorg geeft, met de inzichten uit 41 interviews met HR-managers, aangevuld met uitgebreide deskresearch, een overzicht van de grootste uitdagingen en mogelijkheden voor HR-management in de zorg.

Bestellen
Het rapport ‘Zorg voor later’ is hier te bestellen.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

Één miljoen gelukkige medewerkers in de zorg. Hoe doet u dat in uw organisatie? Op maandag 26 november organiseren Preventned en FWG Progressional People de themabijeenkomst: 'Happy people, better results'. De volgende stap naar gelukkige medewerkers en betere bedrijfsresultaten!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport