De spagaat tussen nu en straks

02/11/2018

De HR-manager anno 2018 richt zich graag op de toekomst, op (meer) werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap. Tegelijkertijd vragen personeelstekorten, moeilijk vervulbare vacatures en stijgende verzuimcijfers dagelijks zijn aandacht. Dit zijn enkele van de conclusies uit het nieuwe onderzoeksrapport van FWG, ‘Zorg voor later’, dat onlangs gepresenteerd werd aan de HR-managers die een bijdrage leverden aan het onderzoek. Deze derde editie van de HR Trendmonitor Zorg geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het HR-vak in de zorg.

De titel – Zorg voor later – refereert aan de uitdaging voor HR om ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Maar door de nijpende personeelstekorten lijken HR-managers zich in een overlevingsmodus te bevinden. De titel is daarom ook een oproep. Een oproep om – juist nu – te focussen op de lange termijn en te voorkomen dat dit verwordt tot ‘een zorg voor later’.

Arbeidsmarktkrapte bepaalt agenda HR
“Er is maar één groot thema op dit moment: de arbeidsmarkt”, omschrijft één van de geïnterviewde HR-managers het huidige klimaat in de zorg. De personeelstekorten komen niet alleen door een lage instroom, de zorg heeft ook te maken met een zeer hoge uitstroom. Ook de andere thema’s die in dit rapport worden besproken hangen, direct of indirect, samen met de arbeidsmarktkrapte.

De grootste uitdagingen
Sinds 2014 geeft FWG elke twee jaar een trendmonitor op het gebied van HR in de zorg uit. Het doel van dit rapport is om HR-managers en zorgorganisaties te informeren over ontwikkelingen in het HR-vak in de zorg, zodat ze hierop kunnen anticiperen. De nieuwe HR Trendmonitor Zorg geeft, met de inzichten uit 41 interviews met HR-managers, aangevuld met uitgebreide deskresearch, een overzicht van de grootste uitdagingen en mogelijkheden voor HR-management in de zorg.

Bestellen
Het rapport ‘Zorg voor later’ is hier te bestellen.

Hoe toekomstbestendig is uw functiehuis?

Zorgorganisatie Cordaan stelde samen met FWG nieuwe functieprofielen op. HR-manager Elvira van Dusseldorp vertelt tijdens de themabijeenkomst ‘De basis op orde’ over de impact van nieuwe functieprofielen op hun strategische personeelsplanning.

Meer informatie

Nieuw praktijkvoorbeeld: medewerker robotica

De medewerker robotica, loopt die al rond in uw zorgorganisatie? Deze functie is nog niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen. Maar wij hebben al wel een functiebeschrijving voor u gemaakt, handig om te gebruiken!

Bekijk het praktijkvoorbeeld

Interactieve bijeenkomst over belonen

Aantrekkelijk beloningsbeleid staat bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij uw organisatie? Kom naar de themabijeenkomst!

Aanmelden