De zorg vooruit

FWG gelooft in goed werk in de zorg. Werk dat past bij de kennis, kunde en competenties van de professional. Dat ruimte biedt aan vakmanschap en groei. Werk dat bijdraagt aan werkplezier. Daarvoor zetten wij onze kennis en ervaring slim in en denken we ‘om’ waar nodig. Wij vertrouwen op wat we weten, maar zien kennis niet als macht. Juist het delen van kennis is onze kracht.

We helpen zorgorganisaties vooruitkijken en tijdig anticiperen op ontwikkelingen. Zo zien we dat denken in talenten de vijver een stuk groter maakt. En dat traditionele scheidslijnen tussen afdelingen en functies steeds vaker zullen verdwijnen. En natuurlijk werken we met alle zorgorganisaties aan een rechtvaardige beloning en verdeling van het werk. Zo bewegen we samen naar goed werk in de zorg. Voor iedereen. Nu en morgen.

FWG. De zorg vooruit.

Bekijk onderstaande film voor een totaalbeeld van waar wij voor staan. En lees meer over onze ‘zorg voor de toekomst’‘zorg voor mensen’ en ‘zorg voor rechtvaardigheid’.