Directeur/Bestuurder

Voor Saba Health Care Foundation en Benevolent Foundation Saba

Inspirerend, visionair en verbindend

Organisatie
Saba Health Care Foundation (SHCF) is de enige medische faciliteit van Saba. Het omvat een polikliniek, patiëntenafdeling, 24-uurs nood-, ambulance-, en thuiszorgdiensten, evenals radiologie, echografie en laboratoriumfaciliteiten.

Benevolent Foundation Saba (BFS) beheert de zorginstelling voor ouderen en gehandicapten op Saba, het activiteitencentrum voor senioren, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en het activiteitencentrum voor volwassenen die vechten tegen geestelijke gezondheid en / of verslavingsproblemen. Daarnaast is BFS ook belast met de activiteiten rond de implementatie van de WMO.

Beide organisaties spelen een essentiële rol bij het verstrekken van gezondheidszorg op Saba en zijn in constante dialoog met de lokale en federale overheid en andere zorgverleners over de reikwijdte en optimalisatie van de gezondheidszorg die beschikbaar is voor de gemeenschap van Saba. De organisaties samen hebben 72 medewerkers.

Functie
Als Directeur/Bestuurder heeft u een visie op de toekomstige zorg op het eiland en kunt deze vertalen naar strategisch en tactisch beleid. U beheert de algemene activiteiten en middelen in overeenstemming met de statuten van beide organisaties en geeft direct leiding aan het management team. Vanuit uw visie op de zorg draagt u tevens bij aan de verbetering van de gezondheidszorg op het eiland in de breedste zin van het woord en geeft als zodanig vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisaties tegenover het eiland. U heeft oog voor de kwaliteit van de medische zorg en bent in staat inhoudelijke beslissingen te nemen in crisissituaties. U weet te manoeuvreren in de dynamiek van het eiland en omliggende eilanden en de veranderende omstandigheden en bent in staat dit te vertalen naar consequenties voor de organisatie. Het initiëren van organisatieontwikkelingsprocessen en aansturen van veranderingsprocessen op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur behoort tevens tot uw verantwoordelijkheid. De Directeur/Bestuurder vertegenwoordigt de organisatie in externe onderhandelingen en verschillende externe contacten, zoals in het kader van (het aangaan van) samenwerkingsverbanden en / of de ontwikkeling van nieuwe gezondheidszorgproducten en -diensten met vrijheid van handelen om deze te realiseren.

Kandidaatprofiel

  • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het terrein van de gezondheidszorg/geneeskunde, aangevuld met managementopleidingen met ervaring op het gebied van strategische beleidsvorming binnen de zorg.
  • Aantoonbare bestuurs- en managementervaring als eindverantwoordelijke, bij voorkeur in een complexe medische- of gezondheidszorginstelling.
  • Kennis en begrip van de Caribische –en in het bijzonder de Sabaanse – culturele en politieke context.
  • Goed gevoel voor complexe bestuurlijke en politieke verhoudingen en in staat zijn interne relaties en belangen te identificeren bij het nemen van beslissingen.
  • Uitstekende communicatieve kwaliteiten, in staat zijn te overtuigen, onderhandelen en weerstanden te overbruggen bij het implementeren van veranderingen, strategische beleidsbepaling en complexe externe onderhandelingen en afstemmingsbesprekingen.
  • Analytisch vermogen, in staat een breed spectrum aan ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s die van invloed en/of voordeel kunnen zijn voor de organisatie te signaleren en analyseren, en deze te betrekken in het besluitvormingsproces.
  • Ondernemerschap, in staat om kansen in de markt te herkennen, meningen en processen te beïnvloeden en verantwoorde risico’s te nemen.
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste.

SHCF en BSF biedt
Een fulltime, uitdagende en verantwoordelijke positie waarin de kans wordt geboden om bij te dragen aan de groei van de organisatie tot hét vooraanstaand medisch instituut in de regio. De Directeur/Bestuurder moet in een uitdagende omgeving werken aan het stabiliseren, professionaliseren en uitbouwen van de (positie van de) organisatie. Standplaats is Saba.
Indien de kandidaat arts is en zijn/haar professionele vaardigheden/accreditatie wenst te behouden, is een deeltijd functie in de directe patiëntenzorg bespreekbaar.

Reageren en procedure
Werving en selectie voor deze functie worden vanuit Nederland uitgevoerd door FWG Progressional People. Voor vragen kunt u contact opnemen het servicepunt van FWG Progressional People op 030 – 2669 400. Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u voor 21 november a.s. uw interesse aan FWG kenbaar te maken, onderbouwd met een motivatie en cv. FWG Progressional People zal op basis van de reacties een selectie van kandidaten uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek. Geschikt bevonden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een tweede gesprek en een assessment. Op basis van de uitkomst van het assessment en de interviews zullen geschikte kandidaten geïntroduceerd worden aan het SHCF en BSF. Een introductieweek/kennismakingsperiode van een week, evenals een inwerkperiode van ca 2 maanden behoort bij de aanstelling. U kunt uw motivatie en cv mailen naar: vacatures@fwg.nl o.v.v. vacature Directeur/Bestuurder.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Startdatum zo snel mogelijk.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder