FWG-essays: Hoe verandert corona het werken in de zorg?

#1: Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?

Er is een tijd vóór corona. Er is een tijd tíjdens corona. Nu bereiden we ons voor op een tijd mét corona. Overal zijn mensen bezig om een nieuwe vorm te vinden voor het leven. Een vorm waarin we rekening moeten houden met een nieuw virus. Nieuwe onzekerheden en risico’s nemen de plaats in van veel vanzelfsprekendheden en (gewaande) zekerheden. Sommigen zien daarmee allerlei kansen ontstaan om ons leven vanuit een idealistische visie opnieuw vorm te geven. Anderen wijzen vooral op dreiging en gevaar. Hoe kunnen we eigenlijk anticiperen op een nieuwe (nog onzekere) toekomst?
In trendonderzoek bestaat het onderscheid tussen langlopende macro-ontwikkelingen en plotselinge triggers. De corona-pandemie is een ‘trigger’: een mechanisme, dat opeens een proces in gang zet. Maar welke processen worden er nu eigenlijk in gang gezet? Wat betekenen deze ingezette veranderingen voor ons leven en werken?

Met ruim 10 jaar ervaring in het doen van trendonderzoek in de zorg hebben we een krachtige basis om de huidige triggers, trends en ontwikkelingen te duiden. Hiermee willen we – net als bij ons reguliere trendonderzoek – inzicht geven in deze ontwikkelingen zodat zorgorganisaties hierop kunnen anticiperen. Daarom publiceren we dit jaar een reeks essays over de belangrijkste ontwikkelingen, met als eerste thema: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’

 

duiden van deze chaotische tijd

We kiezen voor een essay, vanwege de betekenis ervan. De definitie van een essay is ‘probeersel’, ‘proeve’ of ‘gedachte-experiment’. Deze vorm past volgens ons goed bij de situatie waarin we ons op dit moment bevinden. We leven in het grootste experiment ooit. Duiden en vragen beantwoorden is op dit moment een hele kunst. We starten onze serie essays als een probeersel, zonder precies te weten waar we aan het einde van het jaar staan en welke vorm er dan past. Op zoek naar vorm en inhoud – dat is wat veel mensen doen. En dat is wat wij, met behulp van systematisch onderzoek, ook proberen te doen. We lazen de afgelopen weken duizenden berichten, afkomstig uit vakbladen, kranten, online journalistieke platforms en social media. Daarnaast keken we allerlei uitzendingen en documentaires. De grote berg informatie ploegden we via onze vaste onderzoeksmethode door. Zo hadden we structuur en houvast om deze onzekere chaotische tijd enigszins te kunnen duiden, onze horizon en focus breed te houden en tot de thema’s voor de essays te komen.

Hierbij ons eerste essay ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’ (leestijd: 9 minuten).

 

Verder praten over dit onderwerp?

Wilt u met vakgenoten van gedachten wisselen naar aanleiding van het essay? Herkent u de trends die worden beschreven of wilt u nog iets toevoegen? En hoe is dit voor andere (collega-)organisaties? Op vrijdag 26 juni organiseren we een gratis online forum van 10.00 tot 11.00 uur.  Aanmelden voor het forum kan via: servicepunt@fwg.nl. U ontvangt dan instructies voor deelname.

Op de hoogte blijven van volgende essays?

Ons tweede essay in de reeks heeft als thema: ‘Veiligheid en Vakmanschap’. Wilt u weten wanneer deze beschikbaar is? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

Met ruim 10 jaar ervaring in het doen van trendonderzoek in de zorg hebben we een krachtige basis om de huidige triggers, trends en ontwikkelingen te duiden. Hiermee willen we inzicht geven in deze ontwikkelingen zodat zorgorganisaties hierop kunnen anticiperen. Daarom publiceren we dit jaar een reeks essays over de belangrijkste ontwikkelingen, met als eerste thema: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’

DOWNLOAD ESSAY #1

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder