Feedback in teamverband (FIT)

Een boost in teamontwikkeling

Hoe maak je het individueel functioneren in teams bespreekbaar en versterk je tegelijkertijd de ontwikkeling van het team? Met de methodiek FIT maak je als teamcoach, HR-professional of leidinggevende het individueel functioneren stapsgewijs onderdeel van het teamproces.

6-stappenplan

FIT is een alternatief voor de klassieke vorm van functioneringsgesprekken. Groei en ontwikkeling staan in de aanpak centraal. De zes stappen van FIT geven structuur en veiligheid aan het gesprek en borging van de gemaakte afspraken.

Resultaat

  • FIT versterkt de ontwikkeling van individuele teamleden. Het team heeft een goed beeld van het dagelijks functioneren van individuele teamleden en kan als geen ander de juiste feedback geven.
  • FIT stimuleert teamontwikkeling. Het hele team leert van elk ingebracht ontwikkelvraagstuk en draagt bij aan groepscohesie en samenwerking.
  • Het vervallen van individuele gesprekken bespaart een manager met een grote span of control veel tijd. Ook andere sessies voor teamontwikkeling zijn niet meer nodig.

Voorbereiding

Eveline Hadewegg Scheffer: “FIT kan in praktisch ieder team worden toegepast, in elk soort organisatie. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf, een FIT-gesprek voeren vraagt goede begeleiding. Een gedegen voorbereiding is bepalend voor het succes. Zijn teamleden klaar om zich kwetsbaar op te stellen en voelt het team ‘veilig’ voor iedereen? Zijn teamleden bekwaam om ontwikkelingsgericht feedback te geven? Is de gespreksleider bekwaam om de sessie oordeelloos te begeleiden en de juiste interventies te doen? Kortom, het team én de gespreksleider moeten goed worden voorbereid.”

meer weten over FIT?

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eveline Hadewegg Scheffer.
Maak kennis met FIT tijdens een inspiratiesessie, of word getraind als teamcoach.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen