Functies beschrijven

Basis voor beloning en HRM-beleid

De eerste voorwaarde om een functie te kunnen indelen is dat er een vastgestelde functiebeschrijving bestaat. Dit houdt in dat de functiebeschrijving in overleg tussen leidinggevende en werknemer is opgesteld en een helder en volledig beeld geeft van de functie op een bepaald moment.

Praktische tips voor het beschrijven van functies

Heldere, eenduidige functiebeschrijvingen vormen een solide basis voor de beloning van medewerkers en uw integrale HRM-beleid. Er bestaan verschillende formats voor functiebeschrijvingen. De keuze voor het format hangt af van factoren als organisatievisie, besturingsfilosofie en visie op zorg. In de publicatie Functies beschrijven voor FWG  geven we u praktische informatie over het beschrijven van functies in de gezondheidszorg, conform de kwaliteitseisen die in de zorgcao’s worden gesteld aan functiebeschrijvingen.

Checklist

Cao-partijen hebben kwaliteitseisen opgesteld waar een beschrijving aan moet voldoen. Deze eisen gelden zowel voor FWG 3.0 als voor FWG VVT. Deze hebben we voor u gebundeld in één document.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens ons continue onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg stuiten we regelmatig op functies die wel degelijk al in de zorg voorkomen, maar niet voldoen aan de criteria om als ijkfunctie in FWG 3.0 of FWG VVT opgenomen te worden. Ze staan dus nog niet in het systeem, terwijl u er binnen uw organisatie misschien al wel mee te maken heeft. Om deze kloof te dichten stellen we deze functies beschikbaar als handvatten voor het beschrijven en indelen. We geven zowel een voorbeeld van een taak- als van een resultaatgerichte functiebeschrijving, voorzien van een toelichting op de functie-eisen en een indeling. U kunt hiervoor contact opnemen met onze FWG deskundigen Benny Bourgonje of Frank van Riemsdijk.

Van deze functies kunnen voorbeelden opgevraagd worden:

Ambtelijk secretaris
Casemanager dementie
Cliëntvertrouwenspersoon
(Deel)projectleider
Projectleider
Programmamanager
Coach zelfsturende teams
Directeur zorggroep
Ervaringsdeskundige
Kapper
Manager dienst bouw- en vastgoed
Medewerker Technisch beheer
Mimakker
NP-VS Gehandicaptenzorg
Pastoraal werker
Pedicure
Staffunctionaris zorglogistiek
Webmaster

Benny Bourgonje

FWG-deskundige | FUWASYS-gecertificeerd

bbourgonje@fwg.nl

T 030-2669 406