Uw functiehuis

Door de functies in uw organisatie te beschrijven en in te delen met het functiewaarderingssysteem van FWG, creëert u niet alleen een objectieve basis voor een rechtvaardige beloning van uw mensen, u beschikt ook over een toekomstbestendig functiehuis.

Basis voor HR-beleid

De gegevens in het functiehuis kunt u gebruiken als basis voor uw HR-beleid. Ze bieden aanknopingspunten voor bijvoorbeeld competentiemanagement, generatiebeleid, strategisch personeelsmanagement en beoordeling en beloning. Een stevig fundament voor het aantrekken en behouden van mensen.

Hoe actueel is uw functiehuis?

Door fusies, een nieuw besturingsmodel of achterstallig onderhoud kan het zijn dat uw functiehuis niet meer past bij de huidige organisatie. Het actualiseren van het functiehuis is een kans om de nieuwe werkwijze te ondersteunen en is vaak een mooie gelegenheid om functiebeschrijvingen te vereenvoudigen en te reduceren. Wij ondersteunen u graag bij dit proces.

 

De impact op uw mensen

Een functiehuis kan alleen goed tot stand worden gebracht, als daarbij ook aandacht is voor de mensen, zij die daadwerkelijk het werk doen. Wij bieden ondersteuning voor HR, leidinggevenden, teams en individuele medewerkers.