Functies in onderzoek

Uw input is essentieel

We willen de content voor de gebruiker van onze functiewaarderingssystemen zo herkenbaar en actueel mogelijk maken. Daarom doen we onderzoek naar de ontwikkelingen rondom specifieke functies. De knowhow van onze abonnementhouders over werken in de zorg is onmisbaar voor het realiseren van de meest optimale content. Daarom betrekken we hen actief bij de totstandkoming ervan.

Onderzoeksmethode

De eerste stap van de onderzoeksmethode is het houden van een enquête onder alle abonnementhouders, met vragen over veranderende en nieuwe functies binnen organisaties en de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. De antwoorden leveren ons veel informatie op over wat er speelt in het veld. Een waardevolle aanvulling op de resultaten uit het doorlopende onderzoek naar trends en ontwikkelingen door onze afdeling R&D.

De output van de enquête vertalen we naar een lijst functies waar we samen met onze klankbordgroepen een prioritering in aanbrengen. Het resultaat: de basis voor ons nieuwe onderzoeksplan dat we als voorstel voorleggen aan de Paritaire Adviesgroep*.

Expertgroepen

Na groen licht van de PAG gaan we aan de slag met expertgroepen: we raadplegen degenen die dagelijks met de betreffende functie te maken hebben zoals leidinggevenden, teamcoaches, opleidingscoaches en HR-adviseurs. Zij discussiëren inhoudelijk over ontwikkelingen binnen de functie en de werkprocessen en maken op die manier, samen met ons, het functiebeeld compleet.

 

Nieuwe content

Hierna analyseren onze FWG-deskundigen alle gegevens en passen zij indien nodig de kadertekst en matrix aan. Ook de bijbehorende ijkfuncties worden zo nodig aangepast of vervangen. De nieuwe en aangepaste ijkfuncties worden ingedeeld met de gradeermethodiek. De resultaten hiervan leggen we voor aan de PAG. Als sluitstuk worden de onderzoeksresultaten, voorzien van een positief advies van de PAG, ter vaststelling voorgelegd aan het Gezamenlijk Overleg*², waarna ze worden doorgevoerd in het systeem.

Zo beschikken onze abonnementhouders jaarlijks op 1 oktober over een geüpdatete versie met actuele content waarmee zij kunnen werken aan een transparant functiegebouw en rechtvaardige beloning.

Bekijk de onderzochte functies tbv editie 2020-2021

Bekijk de functies die we nu onderzoeken

* vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die het FWG-onderzoek monitoren
*² afgevaardigden van alle bij FWG betrokken cao-partijen