Functieonderzoek

Samen met de klant

De content van onze functiewaarderingssystemen maken we zo herkenbaar en actueel mogelijk voor de gebruiker. Hiertoe doen we onderzoek naar de ontwikkelingen in en rondom specifieke functies. De knowhow van onze abonnementhouders over het werken in de zorg is hierbij onmisbaar. Daarom betrekken we hen actief bij de totstandkoming ervan.

Onderzoeksmethode

We starten ons onderzoek met een enquête onder alle abonnementhouders, met vragen over veranderende en nieuwe functies binnen hun organisatie en de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. De antwoorden leveren ons veel informatie op over wat er speelt in het veld. We vullen dit aan met de resultaten uit het onderzoek naar trends en ontwikkelingen dat onze afdeling R&D doorlopend doet. De output van de enquête vertalen we naar een lijst functies die we samen met onze klankbordgroepen prioriteren. Het resultaat: de basis voor ons nieuwe onderzoeksplan dat we als voorstel voorleggen aan de Paritaire Adviesgroep*.

Expertgroepen

Na groen licht van de PAG gaan we aan de slag met expertgroepen: we raadplegen degenen die dagelijks met de betreffende functie te maken hebben zoals leidinggevenden, teamcoaches, opleidingscoaches en HR-adviseurs. Zij discussiëren inhoudelijk over ontwikkelingen binnen de functie en de werkprocessen en maken op die manier, samen met ons, het functiebeeld compleet. Voor de expertgroepen zoeken we iedere keer weer andere mensen, afhankelijk van de functie die we onder de loep nemen. Een expertgroep komt eenmalig bijeen. Wilt u uw kennis met ons delen?

 

Nieuwe content

Hierna analyseren onze FWG-deskundigen alle gegevens en passen zij indien nodig de kadertekst en matrix aan. Ook de bijbehorende ijkfuncties worden indien nodig aangepast of vervangen. Deze worden ingedeeld met de gradeermethodiek en de resultaten hiervan leggen we voor aan de PAG. Als sluitstuk worden de onderzoeksresultaten, voorzien van een positief advies van de PAG, ter vaststelling voorgelegd aan het Gezamenlijk Overleg*², waarna ze worden doorgevoerd in het systeem.

Zo beschikken onze abonnementhouders jaarlijks op 1 oktober over een nieuwe editie van het systeem met actuele content, waarmee zij kunnen werken aan een transparant functiegebouw en rechtvaardige beloning.

Digitaal bijdragen aan HET onderzoek: zet een vinkje

Naast deelname aan expertgroepen kunt u ons ook heel eenvoudig digitaal helpen bij het functieonderzoek. In uw applicatie onder het tabblad Beheer->Abonnementhouder kunt u aanvinken dat FWG functiebeschrijvingen en -indelingen van uw organisatie mag inzien en geanonimiseerd mag gebruiken ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Hoe meer organisaties dit doen, hoe beter wij in staat zijn ontwikkelingen in functies te volgen, zicht te krijgen op actueel gebruikte functienamen en hoe functies bij onze klanten worden ingedeeld.

Bekijk de functies die we nu onderzoeken

* vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die het FWG-onderzoek monitoren
*² afgevaardigden van alle bij FWG betrokken cao-partijen