Functies in onderzoek

Hieronder staan de functies die we momenteel in onderzoek hebben ten behoeve van onze applicaties, en de relatief nieuwe functies die we onderzoeken ten behoeve van bijvoorbeeld de extra praktijkvoorbeelden.

 • Begeleider psychiatrische zorg
 • Verpleegkundige psychiatrische zorg
 • Zorgbemiddelaar
 • Ervaringsdeskundige
 • Verpleegkundige thuiszorg
 • Allround medewerker facilitair
 • Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuis
 • Leidinggevende zorg
 • Leidinggevende thuiszorg
 • Manager zorgverlening/behandeling
 • (Adjunct) directeur/sectormanager
 •  Adviseur veiligheid
 •  Functionaris gegevensbescherming
 • Projectleider/leidinggevende bouw en vastgoed
 • Projectleider generiek

Naast deze functies onderzoeken we functies die relatief nieuw zijn in de sector. Deze functies komen in de praktijk nog dusdanig weinig voor dat ze een onvoldoende consistent beeld opleveren om als ijkfunctie in onze applicaties opgenomen te kunnen worden. Omdat we het van belang vinden onze klanten hiermee wel op weg te helpen, stellen we van dergelijke functies de zogenaamde extra praktijkvoorbeelden beschikbaar.

De functies die we momenteel onderzoeken zijn:

 • WMO consulent
 • Leefstijlcoach
 • Ketenmanager
 • Ouderbegeleider
 • Dienstverlener consulent
 • Indicatiedeskundige
 • Gedragsconsulent (hbo-psycholoog)
 • Medewerker zorg op afstand
 • Klinisch informaticus
 • Medisch technoloog
 • Regiefunctionaris hospitality
 • Data-analist