Functiewaardering eerstelijnszorg

Functieonderzoek en functie-indeling

FWG ondersteunt huisartsenorganisaties, gezondheidscentra en ketenzorgorganisaties met functieonderzoek, functie-indeling en HR-advies. We werken samen met de brancheorganisaties van de eerstelijnszorg aan heldere functies en een verantwoorde weging die aansluit bij andere zorgbranches.

 

Huisartsenzorg

FWG Advies adviseert brancheorganisaties en huisartsenorganisaties over de inrichting van functies en het toepassen van de verschillende cao’s in de eerstelijnszorg.

  • Voor sociale partners doen we onderzoek naar functies en onderhouden we het functiewaarderingshandboek FWHZ (functiewaardering cao Huisartsenzorg).
  • Huisartsenorganisaties ondersteunen we met functiebeschrijving en -indeling en adviseren we bij HR-vraagstukken.

 

Functiehandboek FWHZ

In 2013 heeft FWG Advies het functiehandboek FWHZ vergeleken met en aangepast op basis van FWG 3.0. Het handboek is duidelijk herkenbaar en makkelijk hanteerbaar voor werkgevers, en sluit nu ook beter aan op de beloningsverhoudingen in andere zorgbranches. Functies die niet in het handboek staan, of zodanig zijn veranderd dat de referentiefunctie niet meer voldoet, kan FWG eveneens waarderen op basis van FWG 3.0.

Bent u benieuwd naar het functiehandboek? Bekijk deze online via de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging of brancheorganisatie InEen.

 

Gezondheidscentra en handboek FIG

Werkgevers binnen de cao Gezondheidscentra kloppen eveneens bij FWG aan voor advies over functie-indeling en de ontwikkeling van functiebeschrijvingen. Hierbij werken we vanuit de richtlijnen zoals deze in de cao Gezondheidscentra en het handboek FIG (Functie Indeling Gezondheidscentra) zijn opgenomen.