Functiewaardering eerstelijnszorg

Functieonderzoek en functie-indeling

FWG Progressional People ondersteunt huisartsenorganisaties, gezondheidscentra en zorggroepen met functie-analyse en HR-advies. We werken samen met de cao-partijen in de eerstelijnszorg aan heldere referentiefuncties en een verantwoorde verdeling van salarisgroepen die aansluit bij andere zorgbranches.

Voor organisaties

FWG Progressional People ondersteunt organisaties bij de toepassing van (collectieve) arbeidsvoorwaarden op het gebied van functiebeschrijving en functie-indeling. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij bij HR-processen.

  • Harmoniseren van het functiehuis na fusie
  • Actualiseren van functies
  • Analyseren van functieontwikkeling en beschrijven van nieuwe (toekomstige) functies
  • Indelingsadvies op basis van onderliggende systeem FWG 3.0

Voor de branche

Op landelijk niveau doen we onderzoek naar ontwikkelingen in bestaande en nieuwe functies en onderhouden we het functiewaarderingshandboek FWHZ (Handleiding functiewaardering cao Huisartsenzorg). Vanuit de paritaire stuurgroep FWHZ wordt advies uitgebracht aan de cao-tafel.

Sinds 2013 is de Handleiding FWHZ gevalideerd op basis van het erkende functiewaarderingssysteem voor de zorg FWG 3.0. Het handboek is voor de branche duidelijk herkenbaar en gemakkelijk hanteerbaar voor werkgevers. De toepassing van FWG 3.0 zorgt voor verbeterde aansluiting op de rangordening van vergelijkbare functies in de andere zorgbranches. Zwaarte van functies wordt zo met dezelfde objectieve ‘meetlat’ bepaald.

Bent u benieuwd naar het functiehandboek? Bekijk deze online via de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging of brancheorganisatie InEen.