Functiewaardering

Zorgorganisaties binnen de verschillende zorgbranches (geboortezorg, ggz, gehandicaptenzorg, VVT, ziekenhuizen en ambulancezorg) gebruiken het functiewaarderingssysteem van FWG. Hiermee kunnen zij de zwaarte van de functies bepalen en ze indelen in functiegroepen. In de cao's van de genoemde branches worden deze functiegroepen vervolgens gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke uniformiteit met betrekking tot beloning in de sector.

Het FWG-systeem is een bewezen, betrouwbaar systeem in de gezondheidszorg, dat jaarlijks geactualiseerd wordt naar aanleiding van ontwikkelingen in functies. Het doel van toepassing van een functiewaarderingssysteem is dat hetzelfde werk op dezelfde manier beloond wordt. En dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Basis voor HR-beleid

Voor een organisatie is het niet alleen prettig om functies te kunnen ordenen naar zwaarte; ook biedt het indelen van functies een goede basis voor HR-beleid. Zo bieden de gegevens in het functiehuis aanknopingspunten voor bijvoorbeeld competentiemanagement, resultaatgerichtheid, beoordelen en belonen en strategisch personeelsmanagement.

Verschil per cao

De toepassing en uitwerking van functiewaardering kan op onderdelen per cao verschillen. Per branche worden verschillende salarisschalen gehanteerd en gelden er bijvoorbeeld verschillende regels voor eventuele bezwaarprocedures door medewerkers. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de betreffende brancheorganisatie of het FWG Servicepunt: 030-2669 400.

Functiewaardering in uw branche

Stichting FWG ontwikkelt en onderhoudt de volgende systemen voor het indelen van functies:

Daarnaast ondersteunen wij de eerstelijnszorg (huisartsenorganisaties, gezondheidscentra en zorggroepen) met functie-analyse en HR-advies. En adviseren we overheids- en onderwijsorganisaties over functiewaardering met FUWASYS.

Het onderhoud van onze functiewaarderingssystemen en onze onderzoeken naar ontwikkelingen in de zorg en functies, doen wij vanuit Stichting FWG.