Functiewaardering

Zorgorganisaties binnen de verschillende zorgbranches (geboortezorg, ggz, gehandicaptenzorg, VVT en ziekenhuizen) gebruiken functiewaarderingssystemen FWG 3.0, FWG Geboortezorg, FWG VVT en FWG Gehandicaptenzorg om de zwaarte van functies te bepalen en ze in te delen in functiegroepen. De functiegroepen worden in de cao's van genoemde branches gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke uniformiteit met betrekking tot beloning in de sector.

Basis voor HR-beleid

Naast de ordening van functies naar zwaarte vormt het indelen van functies de basis voor HR-beleid van de organisatie. De gegevens in het functiegebouw bieden aanknopingspunten voor bijvoorbeeld competentiemanagement, resultaatgerichtheid, beoordelen en belonen en strategisch personeelsmanagement.

Verschil per cao

De toepassing en uitwerking van functiewaardering kan op onderdelen per cao verschillen. Per branche worden verschillende salarisschalen gehanteerd en gelden er bijvoorbeeld verschillende regels voor eventuele bezwaarprocedures door medewerkers. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de betreffende brancheorganisatie of het FWG Servicepunt: 030-2669 400.

FWG 3.0, FWG Geboortezorg, FWG VVT en FWG Gehandicaptenzorg

FWG ontwikkelt en onderhoudt deze systemen voor het indelen van functies: