FUWASYS

Functiewaardering voor overheid en onderwijs

FWG heeft drie adviseurs in huis die, naast FWG-deskundige, FUWASYS-gecertificeerd zijn. FUWASYS is het functiewaarderingssysteem voor de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er systeemvarianten ontwikkeld voor andere overheidssectoren en het onderwijs.

Organisaties met onderwijs-cao

De FUWASYS-certificering houdt in dat wij organisaties van dienst kunnen zijn die de onderwijs-cao hanteren. Bijvoorbeeld door een scan te maken van het functiegebouw om eventuele inconsistenties in kaart te brengen en vervolgens aanbevelingen te doen voor herziening.

Vragen over FUWASYS?

Heeft u vragen over functiewaardering met FUWASYS? U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze FUWASYS-gecertificeerde deskundigen: Benny Bourgonje, Fleur Schreuders en Marleen Davelaar. Of neem contact met ons op via 030-2669 400 of servicepunt@fwg.nl. Onze adviseurs zijn gecertificeerd in de categorieën Rijksoverheid, Provincie en Onderwijs en zijn opgenomen in het register van SPO.