FWG en Progressional People smelten samen

31/12/2019

Met ingang van 2020 gaan we als FWG en Progressional People gezamenlijk verder als FWG Progressional People.

Waarom deze samensmelting?

FWG staat voor: de basis op orde. Voor onderzoek, functiewaardering en een toekomstbestendig functiehuis. Objectief en grondig. Voor een schat aan kennis over de zorg. Wat we niet alleen breed delen, maar ook benutten in het adviseren van zorgorganisaties.

Werken aan het functiehuis heeft altijd impact op mensen, zij die daadwerkelijk het werk doen. Met Progressional People richten we ons op deze mensen. We dragen bij aan het beter benutten of ontwikkelen van de capaciteiten, kwaliteiten en talenten van de mensen in de zorg. Zowel individueel als in teamverband, zodat ook zij toekomstproof en met plezier aan het werk zijn.

Voor wie ons kent is dit wellicht bekend, maar we willen dat iederéén weet dat wij er zijn voor alle vraagstukken rondom het werken in de zorg, nu en in de toekomst. Daarom presenteren we deze twee krachten in onze organisatie voortaan onder één noemer: FWG Progressional People.

Stichting FWG: van en voor de zorg

Wij zijn niet zomaar een onderzoeks- en adviesbureau, maar laten altijd het grotere belang van de zorg meewegen. Zowel onze onderzoeksactiviteiten als de ontwikkeling en het beheer van onze functiewaarderingssystemen doen we vanuit Stichting FWG. Zo waarborgen we onze onafhankelijkheid en objectiviteit.

Deze website

Ons complete pakket aan dienstverlening vindt u voortaan in zijn geheel op deze website.

Inloggen op onze FWG-applicaties kan via de knop ‘Inloggen’ rechts bovenaan de pagina.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen