FWG en Randstad op congres Thuis in het Verpleeghuis 2019

29/08/2019

Op 1 juli jl. kwamen zo’n 3000 mensen uit de verpleeghuiszorg samen op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van Waardigheid en trots, in de RAI Amsterdam. Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg, daar draaide het congres om. FWG en Randstad verzorgden samen een interactieve workshop over de vraag hoe verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) het beste kunnen anticiperen op de toenemende arbeidsmarktkrapte. Of, in cijfers: waar halen zij tot 2025 de 125.000 extra medewerkers vandaan die de ouderenzorg naar verwachting nodig heeft? 

Duurzame inzetbaarheid: ‘Het zal mij een zorg zijn’

Geertje van de Ven (FWG) en Floortje Schiks (Randstad) legden de deelnemers aan de workshop de volgende vraag voor: welk cijfer verdient jouw organisatie op dit moment in de voorbereiding op de zorg van morgen? En nodigden hen uit om bij een cijfer te gaan staan, variërend van 1 tot en met 10. Het resultaat: een 4 als laagste cijfer, een 7 als hoogste. Het leverde een levendige discussie op, die al meteen van start ging met een opmerking over structurele onderbezetting en hoge werkdruk. ‘Er is wel geld, maar er zijn geen mensen’, merkte een verzorgende op. In de hoek waar medewerkers bij een 7 stonden, zei iemand: ‘Waar mogelijk laten wij taken al door andere mensen uitvoeren, maar het kan lang niet altijd, omdat de regels te streng zijn.’

Aandacht

De discussie maakte verder duidelijk dat juist medewerkers mee moeten kunnen denken over mogelijke oplossingen, omdat zij weten waar ondersteuning nodig is. Maar dit gebeurt duidelijk lang niet overal. Wel lijkt de trend van meer persoonlijke aandacht voor de cliënt breed te zijn ingezet. ‘Veel aandacht kost wel veel tijd’, liet een van de aanwezigen zich ontvallen. De krapte op de arbeidsmarkt baarde allen veel zorgen. ‘Ik zou willen zeggen tegen de opleiders: ga nou kijken wat we echt nodig hebben: handen aan het bed’, vond een deelnemer. En dat vergt weer een beter imago, zo werd geopperd. Bestuurlijk lef is eveneens een vereiste, evenals een langetermijnvisie, ‘want het systeem loopt vast.’

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder