FWG Prognosemodel

Snel, eenvoudig en waardevol voor uw HR-beleid

Wij doen doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg. U heeft uw personele kengetallen. Stop deze in het FWG Prognosemodel en u krijgt inzicht in:

  • uw huidige personele situatie
  • het te verwachten verloop
  • de instroombehoefte
  • de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw
  • de ontwikkeling van de loonkosten

Een belangrijke basis waarmee u gerichte beleidsinterventies kunt inzetten! Wat zijn de effecten van uw HR-beleid? Aan welke ‘knoppen moet u draaien’? Zet ze in het prognosemodel en voor elk scenario wordt doorgerekend wat het effect is op de vraag naar medewerkers. Met behulp van HR analytics kunt u door structurele dataverzameling en analyse verbanden in kaart brengen.

Onze aanpak

We vullen het model één keer voor u in, leggen u uit hoe het werkt, laten het model bij u achter en u kunt er zelf (jaarlijks) mee aan de slag.

Het model werkt snel en is eenvoudig te begrijpen. Maar uiteraard ondersteunen wij u graag.

  • Heeft u hulp nodig bij het interpreteren?
  • Wilt u advies over welke beleidsmaatregelen u het beste kunt doorvoeren?
  • Wilt u jaarlijkse ondersteuning bij het opnieuw invullen en interpreteren van het model?

Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Chris-Jan van Leeuwen.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen