FWG schrijft themahoofdstuk NVZ brancherapport

29/11/2018

Onlangs verscheen het Brancherapport algemene ziekenhuizen 2018, een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). We zijn trots dat FWG hieraan een bijdrage mocht leveren. Elk jaar wordt een hoofdstuk over een actueel thema aan het brancherapport toegevoegd. Dit jaar schreef FWG dit hoofdstuk met als titel ‘Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst!’.

Het themahoofdstuk werd 28 november jl. officieel gepresenteerd aan Alexander Rinnooy Kan, tijdens het afscheidssymposium van Yvonne van Rooy, vertrekkend NVZ-voorzitter. Het hoofdstuk gaat over vier ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg: arbeidsmarktkrapte, technologische ontwikkelingen, ‘de juiste zorg op de juiste plek’, en ‘minder regels, meer vertrouwen’. Aan elk thema zijn concrete praktijkvoorbeelden toegevoegd.

Het volledige hoofdstuk (als onderdeel van het brancherapport) is te downloaden via www.ziekenhuiszorgincijfers.nl.

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie