FWG schrijft themahoofdstuk NVZ brancherapport

29/11/2018

Onlangs verscheen het Brancherapport algemene ziekenhuizen 2018, een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). We zijn trots dat FWG hieraan een bijdrage mocht leveren. Elk jaar wordt een hoofdstuk over een actueel thema aan het brancherapport toegevoegd. Dit jaar schreef FWG dit hoofdstuk met als titel ‘Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst!’.

Het themahoofdstuk werd 28 november jl. officieel gepresenteerd aan Alexander Rinnooy Kan, tijdens het afscheidssymposium van Yvonne van Rooy, vertrekkend NVZ-voorzitter. Het hoofdstuk gaat over vier ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg: arbeidsmarktkrapte, technologische ontwikkelingen, ‘de juiste zorg op de juiste plek’, en ‘minder regels, meer vertrouwen’. Aan elk thema zijn concrete praktijkvoorbeelden toegevoegd.

Het volledige hoofdstuk (als onderdeel van het brancherapport) is te downloaden via www.ziekenhuiszorgincijfers.nl.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

FWG Progressional People en Preventned zetten zich in voor meer werkplezier in de zorg. Maar hoe pakt u werkplezier in uw organisatie aan? Welke stappen kunt u concreet zetten? Wat is het rendement? En hoe krijgt u uw stakeholders mee? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport