Het FWG Trendrapport 2017 is er! ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’

03/11/2017

Zorg wordt steeds meer maatwerk, met het unieke van ieder mens als uitgangspunt. Deze beweging botst met het huidige systeem waarin behandelingen geënt zijn op gemiddelden, en vraagt om samenwerking binnen én buiten de keten. Dit zijn enkele van de conclusies uit het vandaag verschenen FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’. Dit zevende FWG Trendrapport geeft een actueel overzicht van richtinggevende trends en ontwikkelingen in de zorg. Op een bijeenkomst bij FWG in Utrecht krijgen meer dan 30 zorgexperts, die geraadpleegd zijn voor het onderzoek, vanochtend de eerste exemplaren uitgereikt.

De mens in zijn totaliteit staat centraal; zorg richt zich op wat voor de unieke persoon in zijn of haar specifieke context de beste uitkomst is. Steeds meer wordt gekeken naar welke problemen er nog meer in iemands leven spelen. Komt hoofdpijn bijvoorbeeld door slaapproblemen, is er stress door armoede of zijn er zorgen om een familielid? Dit vraagt om een brede aanpak op alle niveaus waarbij niet alleen de grenzen tussen organisaties, branches en lijnen vervagen, maar ook tussen de verschillende domeinen wonen, werken, onderwijs en zorg.

Zoeken naar ruimte

Doordat deze bredere aanpak concreter vorm krijgt, wordt explicieter waar bestaande structuren en belangen dit ideaal in de weg staan. Zo botst de nadruk op het unieke van ieder individu steeds explicieter met het huidige systeem dat vooral uitgaat van gemiddelden: de gemiddelde mens en het meest gebruikelijke verloop van een ziekte. In de praktijk kunnen maar weinig mensen zich met ‘een gemiddelde’ identificeren. Daarnaast zijn geldstromen vaak leidend bij het organiseren van zorg en bemoeilijken financieringsschotten het samenwerken rondom de cliënt. Het gevolg is dat partijen in de zorg zoeken naar manieren om – desnoods buiten het systeem om – het ideaal vorm te kunnen geven. Zo neemt zorgverzekeraar CZ schulden over omdat het oplossen van schulden een bewezen effect heeft op de gezondheid, en ontstaan er nieuwe financieringsvormen die een integrale aanpak ondersteunen. Met de ingezette ontschotting, en de toenemende samenwerking vervagen de grenzen van de sector gezondheidszorg. Alles is gezondheid en de belangrijkste uitkomst wordt het maatschappelijk rendement.

Toekomstschets

Naast zorg als maatwerk en het vervagen van de grenzen van de gezondheidszorg gaat het rapport onder meer over waardegedreven zorg, empathisch wonen, grenzen aan de eigen regie en vertrouwen als (realistisch?) ideaal. Aangevuld met voorbeelden van nieuwe initiatieven, innovatieve technieken en toekomstfuncties geeft het FWG Trendrapport 2017 een overzichtelijke toekomstschets van de Nederlandse zorgsector.

Bestellen

Het rapport is te bestellen op www.fwg.nl/trendrapport2017 (kosteloos voor klanten, 10 euro voor niet-klanten). Op www.zorgtrend.nl, eveneens vandaag gelanceerd, zijn diverse cijfers die de trends uit het rapport onderbouwen, te raadplegen.

Contact

Voor meer informatie over het rapport neemt u contact op met Geertje van de Ven, afdeling R&D van FWG via 030-2669 400.