FWG trendupdate 1: Sociaal Hospitaal doorbreekt schotten

21/12/2017

Bij het streven naar zorg die recht doet aan de kwaliteit van leven in de breedste zin, lijkt samenhang het nieuwe sleutelwoord. Een mens is meer dan een zorgvraag: de hele persoon met zijn specifieke context dient te worden meegenomen. Dit streven uit zich al langer in vele samenwerkingsverbanden, waarbij we dit jaar de eerste voorbeelden zien van een totaalaanpak zonder (financiële) afbakening van de verschillende domeinen.

Sociaal Hospitaal is een mooi voorbeeld van zo’n domeinoverstijgende aanpak: bij dit project werken bijna 20 publieke en private partijen uit Den Haag gezamenlijk aan nieuwe oplossingen op het gebied van schulden en armoede. Zo neemt zorgverzekeraar CZ schulden over omdat het oplossen van schulden een bewezen effect heeft op de gezondheid, kwaliteit van leven en de zorgconsumptie van mensen. Sociaal Hospitaal is tot stand gekomen via een nieuwe vorm van financiering van zorg- en welzijnsprojecten, de Health Impact Bond (HIB). Deze financieringsvorm focust op maatschappelijk rendement en ondersteunt een integrale domeinoverstijgende aanpak. In een Health Impact Bond schiet een private investeerder – in dit geval een zorgverzekeraar – geld voor om een interventie uit te voeren waarvan verwacht wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparingen zal opleveren.

Lees verder op #Zorgtrend:

De komende tijd zullen wij u via FWG trendupdates van de meest opvallende bewegingen in de sector op de hoogte brengen. Wilt u liever in één keer op de hoogte zijn van de meest toonaangevende ontwikkelingen in de zorg? Bestel het FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ via www.fwg.nl/trendrapport2017. Het trendrapport schetst mooie voorbeelden van nieuwe technologie, gaat in op ‘empathisch wonen’ en neemt u mee in de toekomst van werk.

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

Themabijeenkomst over competentieontwikkeling

Op dinsdag 29 mei organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Of heeft uw organisatie al competentieprofielen liggen, maar weet u niet hoe u deze het beste kan inzetten?

Meer informatie