FWG trendupdate 1: Sociaal Hospitaal doorbreekt schotten

21/12/2017

Bij het streven naar zorg die recht doet aan de kwaliteit van leven in de breedste zin, lijkt samenhang het nieuwe sleutelwoord. Een mens is meer dan een zorgvraag: de hele persoon met zijn specifieke context dient te worden meegenomen. Dit streven uit zich al langer in vele samenwerkingsverbanden, waarbij we dit jaar de eerste voorbeelden zien van een totaalaanpak zonder (financiële) afbakening van de verschillende domeinen.

Sociaal Hospitaal is een mooi voorbeeld van zo’n domeinoverstijgende aanpak: bij dit project werken bijna 20 publieke en private partijen uit Den Haag gezamenlijk aan nieuwe oplossingen op het gebied van schulden en armoede. Zo neemt zorgverzekeraar CZ schulden over omdat het oplossen van schulden een bewezen effect heeft op de gezondheid, kwaliteit van leven en de zorgconsumptie van mensen. Sociaal Hospitaal is tot stand gekomen via een nieuwe vorm van financiering van zorg- en welzijnsprojecten, de Health Impact Bond (HIB). Deze financieringsvorm focust op maatschappelijk rendement en ondersteunt een integrale domeinoverstijgende aanpak. In een Health Impact Bond schiet een private investeerder – in dit geval een zorgverzekeraar – geld voor om een interventie uit te voeren waarvan verwacht wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparingen zal opleveren.

Lees verder op #Zorgtrend:

De komende tijd zullen wij u via FWG trendupdates van de meest opvallende bewegingen in de sector op de hoogte brengen. Wilt u liever in één keer op de hoogte zijn van de meest toonaangevende ontwikkelingen in de zorg? Bestel het FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ via www.fwg.nl/trendrapport2017. Het trendrapport schetst mooie voorbeelden van nieuwe technologie, gaat in op ‘empathisch wonen’ en neemt u mee in de toekomst van werk.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

Één miljoen gelukkige medewerkers in de zorg. Hoe doet u dat in uw organisatie? Op maandag 26 november organiseren Preventned en FWG Progressional People de themabijeenkomst: 'Happy people, better results'. De volgende stap naar gelukkige medewerkers en betere bedrijfsresultaten!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport