FWG trendupdate 2: Eigen keuze, waar ligt de grens?

17/01/2018

Wanneer je ‘vaccineren’ googelt, verschijnt als eerste de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, gevolgd door de website Vaccinvrij en een site met homeopathische informatie. Het Rijksvaccinatieprogramma verschijnt pas veel later in de zoekresultaten. Het leidt in een toenemend aantal gevallen tot twijfel bij ouders; wel of toch niet vaccineren? De overheid trekt nu twee miljoen euro extra uit voor betere voorlichting.

In een tijd waarin de overheid zich terugtrekt, is het optreden bij vaccinatietwijfelaars opvallend. Burgers werden de afgelopen jaren aangemoedigd om regie te nemen over hun gezondheid, actief op zoek te gaan naar informatie over hun unieke situatie, zich kritisch op te stellen en minder ‘autoriteit vrezend’ te zijn. Die missie van de overheid is voor een groot deel geslaagd: burgers stellen zich in toenemende mate op als kritische, kiezende zorgconsumenten. Deze onderzoeksronde zien we echter dat niet iedereen hier goed in mee kan en dat mensen niet zelden beslissingen nemen die schadelijk zijn voor henzelf of de samenleving, zoals ongezond eten of niet vaccineren. De grenzen van de wenselijkheid van eigen regie en ik-keuze lijken bereikt en de roep om overheidsingrijpen wordt luider. De vraag die hierbij naar boven komt is: wat is vrije keuze en tot hoever reikt deze? Zo is niet iedereen even goed in staat om informatie te zoeken, selecteren en deze op betrouwbaarheid te beoordelen; de zogenaamde ‘informatievaardigheden’. Volgens een van de geïnterviewde experts verschuift de tweedeling in onze maatschappij dan ook van de have en have not’s (waarbij de financiële middelen bepalend zijn voor het verschil) naar de can en can not’s.

Lees verder op #Zorgtrend:

De komende tijd zullen wij u via FWG trendupdates van de meest opvallende bewegingen in de sector op de hoogte brengen. Wilt u liever in één keer op de hoogte zijn van de meest toonaangevende ontwikkelingen in de zorg? Bestel het FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ via www.fwg.nl/trendrapport2017. Het trendrapport schetst mooie voorbeelden van nieuwe technologie, gaat in op ‘empathisch wonen’ en neemt u mee in de toekomst van werk.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

Één miljoen gelukkige medewerkers in de zorg. Hoe doet u dat in uw organisatie? Op maandag 26 november organiseren Preventned en FWG Progressional People de themabijeenkomst: 'Happy people, better results'. De volgende stap naar gelukkige medewerkers en betere bedrijfsresultaten!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport