FWG trendupdate 2: Eigen keuze, waar ligt de grens?

17/01/2018

Wanneer je ‘vaccineren’ googelt, verschijnt als eerste de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, gevolgd door de website Vaccinvrij en een site met homeopathische informatie. Het Rijksvaccinatieprogramma verschijnt pas veel later in de zoekresultaten. Het leidt in een toenemend aantal gevallen tot twijfel bij ouders; wel of toch niet vaccineren? De overheid trekt nu twee miljoen euro extra uit voor betere voorlichting.

In een tijd waarin de overheid zich terugtrekt, is het optreden bij vaccinatietwijfelaars opvallend. Burgers werden de afgelopen jaren aangemoedigd om regie te nemen over hun gezondheid, actief op zoek te gaan naar informatie over hun unieke situatie, zich kritisch op te stellen en minder ‘autoriteit vrezend’ te zijn. Die missie van de overheid is voor een groot deel geslaagd: burgers stellen zich in toenemende mate op als kritische, kiezende zorgconsumenten. Deze onderzoeksronde zien we echter dat niet iedereen hier goed in mee kan en dat mensen niet zelden beslissingen nemen die schadelijk zijn voor henzelf of de samenleving, zoals ongezond eten of niet vaccineren. De grenzen van de wenselijkheid van eigen regie en ik-keuze lijken bereikt en de roep om overheidsingrijpen wordt luider. De vraag die hierbij naar boven komt is: wat is vrije keuze en tot hoever reikt deze? Zo is niet iedereen even goed in staat om informatie te zoeken, selecteren en deze op betrouwbaarheid te beoordelen; de zogenaamde ‘informatievaardigheden’. Volgens een van de geïnterviewde experts verschuift de tweedeling in onze maatschappij dan ook van de have en have not’s (waarbij de financiële middelen bepalend zijn voor het verschil) naar de can en can not’s.

Lees verder op #Zorgtrend:

De komende tijd zullen wij u via FWG trendupdates van de meest opvallende bewegingen in de sector op de hoogte brengen. Wilt u liever in één keer op de hoogte zijn van de meest toonaangevende ontwikkelingen in de zorg? Bestel het FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ via www.fwg.nl/trendrapport2017. Het trendrapport schetst mooie voorbeelden van nieuwe technologie, gaat in op ‘empathisch wonen’ en neemt u mee in de toekomst van werk.

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

Themabijeenkomst over competentieontwikkeling

Op dinsdag 29 mei organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Of heeft uw organisatie al competentieprofielen liggen, maar weet u niet hoe u deze het beste kan inzetten?

Meer informatie