FWG VVT

Eenvoudig functies indelen

Deelt u uw functies in met FWG VVT? Op deze pagina vindt u alle informatie, tips, publicaties en veelgestelde vragen en antwoorden die u kunnen helpen bij het werken met FWG VVT. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met het FWG Servicepunt: 030-2669 400. FWG VVT vormt een goede basis voor resultaat- en cliëntgericht werken volgens de ActiZ-visie.

Heeft u geen abonnement op FWG VVT en wilt u hier meer over weten? Lees meer over het de inhoud van het abonnement.

 

Nieuwe content per 1 oktober 2016

Op 1 oktober 2016 is de content van FWG VVT geactualiseerd, gelijk aan de actualisatie van de content van FWG 3.0. De wijzigingen zijn gebaseerd op alle ontwikkelingen die we tijdens ons functieonderzoek afgelopen jaar aantroffen. Een overzicht hiervan en een aantal tips & tricks voor het werken met FWG VVT vindt u in de uitgave ‘Nieuwe content FWG VVT’.

 

Helpdeskadvies

Heeft u moeite met het indelen van een functie in FWG VVT? Twijfelt u over een functiegroep? Maak dan kosteloos gebruik van het Helpdeskadvies: een telefonisch advies van een FWG-deskundige op basis van de door u aangeleverde functiebeschrijving. Via de button hieronder vult u het Helpdeskadvies-formulier in. De behandeling neemt ongeveer twee werkdagen in beslag, daarna neemt een FWG-deskundige contact met u op om de knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken om zo tot een gedegen onderbouwde indeling te komen.

U kunt uw opmerkingen en suggesties uiteraard ook altijd mailen of telefonisch doorgeven aan het FWG Servicepunt via 030-2669400.

Gebruikerstips

In gebruikersbeheer is de kolom ‘Laatste login’ toegevoegd, waardoor u kunt zien wanneer een gebruiker voor het laatst is ingelogd. Is de datum rood gemaakt, dan is de gebruiker langer dan 4 maanden niet actief geweest. Op deze manier heeft u snel kijk op inactieve gebruikers en kunt u het gebruikersbestand eventueel opschonen.

We blijven uiteraard open staan voor uw opmerkingen en suggesties ten aanzien van FWG VVT. U kunt ze ons laten weten via het FWG Servicepunt: 030-2669 400 of servicepunt@fwg.nl.
Op diverse plekken in FWG VVT heeft u voortaan een printmogelijkheid:
- IJkfunctie: de ijkfunctie die u heeft geselecteerd kunt u printen via de knop rechtsboven in beeld.
- Resultaatgerichte functiebeschrijving: de geselecteerde beschrijving kunt u printen via de knop rechtsboven in beeld.
- Kadertekst + matrix: bovenin in beeld, aan de linkerkant vindt u de printknop.


Op het inlogscherm is een ‘wachtwoord-vergetenfunctie’ toegevoegd. Als u hier op klikt ontvangt u een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Deze functie werkt alleen als er in Gebruikersbeheer bij gebruikers e-mailadressen staan ingevuld. Maakt een gebruiker waarvan het e-mailadres niet is ingevuld gebruik van de ‘wachtwoord-vergetenfunctie’, dan ontvangt de beheerder van FWG VVT hier bericht van zodat hij het e-mailadres alsnog toe kan voegen. Bent u beheerder binnen FWG VVT, dan is het dus aan te bevelen op voorhand al de e-mailadressen van actieve gebruikers in te vullen.
Beredeneerd indelen met FWG VVT vindt plaats aan de hand van de onderstaande processtappen:

- Analyseer de functiebeschrijving
- Kies een relevante kernfunctie
- Vergelijk de in te delen functie met:
• Kaderteksten
• Matrices met niveau-onderscheidende elementen
- Analyseer de niveauverschillen
- Bepaal het betreffende functieniveau
- Toets de keuze aan gerelateerde ijkfunctie(s)
- Motiveer uw keuzes in het indelingsvoorstel

Het indelen van functies met FWG VVT gebeurt aan de hand van de in matrices weergegeven niveau-onderscheidende elementen. Deze bestaan uit een opsomming van activiteiten en verantwoordelijkheden zoals weergegeven in de kaderteksten, aangevuld met een voor de indeling relevante uitwerking van het kennisniveau, de vaardigheden en de inconveniënten uitgewerkt per kadertekstniveau.

De kolommen binnen de matrices geven de bandbreedte van het betreffende kadertekstniveau aan. Dit om de grenzen van de niveaus aan te geven en tot een valide indeling te komen. De kolommen bevatten informatie waarmee de verschillen tussen niveaus duidelijk inzichtelijk zijn, daarom wordt de benaming niveau-onderscheidend element gebruikt.

Doordat de niveau-onderscheidende elementen de bandbreedte van het betreffende kadertekstniveau aangeven, kan het voorkomen dat er binnen een kolom gesproken wordt over meerdere kennisniveaus en/of verschillende vaardigheden. De systeemhouder heeft de meest gangbare kennisniveaus, activiteiten/ verantwoordelijkheden en vaardigheden voor dat betreffende kadertekstniveau weergegeven. Daarnaast is er in enkele gevallen (met gebruikmaking van [ ] haakjes) op een ‘ook kan sprake zijn van’-manier de bandbreedte weergegeven.