FWG Gehandicaptenzorg

Vanaf 1 april 2018 worden functies binnen de branche Gehandicaptenzorg ingedeeld met FWG Gehandicaptenzorg, een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. Functiewaardering wordt hiermee teruggebracht naar de kern: het snel en adequaat bepalen van de juiste functiegroep. Zowel HR-professionals, managers als werknemers hebben nu snel inzicht in de verschillen tussen de niveaus. De eenvoudige en begrijpelijke taal maakt uitleg aan medewerkers gemakkelijker.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd.

Wat is nieuw aan FWG Gehandicaptenzorg ?

De zorg is dynamisch en zorgorganisaties willen snel inspelen op veranderingen. De trend: minder regels en minder procedures, met behoud van kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie. FWG Gehandicaptenzorg sluit hierop aan: de nieuwe wijze van indelen is gebaseerd op de verrichte activiteiten in combinatie met enkele relevante niveau-onderscheidende elementen. Normteksten en letterscores zijn niet meer aan de orde. Indelen met FWG Gehandicaptenzorg kost daarom minder tijd en het vergt ook minder ‘normgevoel.’

FWG Gehandicaptenzorg is een modern functiewaarderingssysteem dat aansluit bij de behoeften van vandaag: terug naar de essentie, eenvoudig toepasbaar en zeer transparant (voor zowel werkgever als medewerker).

En verder

Een voordeel van de toegenomen transparantie is dat de cao-procedures sneller kunnen worden doorlopen. Cao-partijen hebben de bestaande cao-procedures voor toepassing van functiewaardering hierop aangepast: beschrijving en indeling worden nu samen aangeboden. Deze nieuwe afspraken zijn per 1 april 2018 in werking getreden.

Training functies indelen met FWG gehandicaptenzorg

In de FWG Academy bieden wij een training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg aan.

 

Gewijzigde cao-procedures voor toepassing functiewaardering

Met de introductie van FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 zijn ook enkele cao-procedures voor toepassing van functiewaardering binnen de branche Gehandicaptenzorg aangepast.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

• De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter. Dit maakt het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR makkelijker.

• Door de cao-procedures te vereenvoudigen ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.

• Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

• Met FWG Gehandicaptenzorg ontstaat meer transparantie over loopbaanmogelijkheden, wat bijdraagt aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

Voor vragen bij het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg of aanverwante vragen kunt u terecht bij de FWG-helpdesk op telefoonnummer 030 - 2669 400. Sociale partners en FWG hebben afspraken gemaakt over het ondersteunen van toepassers rond de introductie en het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg.
Het beschrijven van functies zoals dat gebruikelijk was voor FWG 3.0, is onveranderd gebleven met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. U beschrijft de functie aan de hand van de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de cao. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen. Ook de FWG-gezichtspunten dienen nog steeds beschreven te worden. Klik op het icoontje Beschrijven Gezichtspunten en log in op het klantportaal voor handvatten en basisteksten voor het beschrijven van deze gezichtspunten.
Er is geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven of indelen van bestaande functies. De toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de introductie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.

Let op: de indelingen die u heeft gemaakt met FWG 3.0 zijn nog wel inzichtelijk in FWG Gehandicaptenzorg maar niet meer aan te passen.
FWG Gehandicaptenzorg komt tegemoet aan de wensen van zorgorganisaties om eenvoudiger en transparanter functies te kunnen indelen. Hiermee kan makkelijker het gesprek worden gevoerd met werknemers over een indeling en kan een organisatie, mede ook door een aanpassing in de CAO-procedures, sneller inspelen op veranderingen in de zorg.

In de Cao Gehandicaptenzorg 2017 - 2019, die is vastgesteld door werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 zijn hier afspraken over gemaakt. Zie de Cao op www.vgn.nl/cao. In het bijzonder bijlage 4.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
Leden van de interne bezwarencommissies kunnen deelnemen aan de training 'Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg'. Tijdens deze training leert u in te delen met FWG Gehandicaptenzorg. Deze kennis en vaardigheden kunt u gebruiken om bezwaren op indelingsvoorstellen te behandelen. Naast deze training, gericht op functies indelen, kunt u tevens deelnemen aan de training Professioneel werken als IBC. In deze training komen ook andere onderdelen van uw activiteitenpakket als IBC aan bod waaronder bezwaren op de functiebeschrijving, procesgang, procedures, de ontvankelijkheidstoets en het opstellen van adviezen.
Wij bieden een incompany training 'Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg' aan. Het programma en de casuïstiek worden aangepast op de wensen van u en uw organisatie. U kunt zowel uw HR-collega’s, als leidinggevenden, de interne bezwarencommissie en/of vertegenwoordigers van de OR trainen in de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg en informeren over de wijzigingen in cao-procedures. Neem voor een passend aanbod contact op met het FWG Servicepunt via 030 - 2669 400.
De handleiding is onderdeel van het introductiepakket dat automatisch per post wordt toegestuurd naar gebruikers en wordt uitgereikt tijdens de trainingen. Een online versie vindt u hierboven op deze pagina en op de Servicepagina in de applicatie.
Moeite met indelen of twijfelt u over een functiegroep? Maak kosteloos gebruik van het Helpdeskadvies: een telefonisch advies van een FWG-deskundige op basis van de door u aangeleverde functiebeschrijving. Via www.fwg.nl/fwg-gehandicaptenzorg-top vult u het Helpdeskadvies-formulier in. De behandeling neemt ongeveer twee werkdagen in beslag, daarna neemt een FWG-deskundige contact met u op om de knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken om zo tot een gedegen onderbouwde indeling te komen. Meer informatie en de voorwaarden: www.fwg.nl/fwg-gehandicaptenzorg-top

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen