FWG Gehandicaptenzorg

Vanaf 1 april 2018 worden functies binnen de branche Gehandicaptenzorg ingedeeld met FWG Gehandicaptenzorg, een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. Functiewaardering wordt hiermee teruggebracht naar de kern: het snel en adequaat bepalen van de juiste functiegroep. Zowel HR-professionals, managers als werknemers hebben nu snel inzicht in de verschillen tussen de niveaus. De eenvoudige en begrijpelijke taal maakt uitleg aan medewerkers gemakkelijker.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd.

Wat is nieuw aan FWG Gehandicaptenzorg ?

De zorg is dynamisch en zorgorganisaties willen snel inspelen op veranderingen. De trend: minder regels en minder procedures, met behoud van kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie. FWG Gehandicaptenzorg sluit hierop aan: de nieuwe wijze van indelen is gebaseerd op de verrichte activiteiten in combinatie met enkele relevante niveau-onderscheidende elementen. Normteksten en letterscores zijn niet meer aan de orde. Indelen met FWG Gehandicaptenzorg kost daarom minder tijd en het vergt ook minder ‘normgevoel.’

FWG Gehandicaptenzorg is een modern functiewaarderingssysteem dat aansluit bij de behoeften van vandaag: terug naar de essentie, eenvoudig toepasbaar en zeer transparant (voor zowel werkgever als medewerker).

En verder

Een voordeel van de toegenomen transparantie is dat de cao-procedures sneller kunnen worden doorlopen. Cao-partijen hebben de bestaande cao-procedures voor toepassing van functiewaardering hierop aangepast: beschrijving en indeling worden nu samen aangeboden. Deze nieuwe afspraken zijn per 1 april 2018 in werking getreden.

Training functies indelen met FWG gehandicaptenzorg

Wij bieden een kosteloze training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg aan, deze is niet meer nodig als de introductiebijeenkomst is gevolgd, want daar wordt het indelen ook behandeld.  Voor leden van Interne Bezwarencommissies is er een speciale training rond functies indelen.

 

Gewijzigde cao-procedures voor toepassing functiewaardering

Met de introductie van FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 zijn ook enkele cao-procedures voor toepassing van functiewaardering binnen de branche Gehandicaptenzorg aangepast.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

• De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter. Dit maakt het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR makkelijker.

• Door de cao-procedures te vereenvoudigen ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.

• Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

• Met FWG Gehandicaptenzorg ontstaat meer transparantie over loopbaanmogelijkheden, wat bijdraagt aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

Voor vragen bij het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg of aanverwante vragen kunt u terecht bij de FWG-helpdesk op telefoonnummer 030 - 2669 400. Sociale partners en FWG hebben afspraken gemaakt over het ondersteunen van toepassers rond de introductie en het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg.
Het beschrijven van functies zoals dat gebruikelijk is voor FWG 3.0, is onveranderd gebleven met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. U beschrijft de functie aan de hand van de negen gezichtspunten. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen. Klik op het icoontje Beschrijven Gezichtspunten en log in op het klantportaal.
Er is geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven of indelen van bestaande functies. De toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de introductie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.

Let op: de indelingen die u heeft gemaakt met FWG 3.0 zijn nog wel inzichtelijk in FWG Gehandicaptenzorg maar niet meer aan te passen.
FWG Gehandicaptenzorg komt tegemoet aan de wensen van zorgorganisaties om eenvoudiger en transparanter functies te kunnen indelen. Hiermee kan makkelijker het gesprek worden gevoerd met werknemers over een indeling en kan een organisatie, mede ook door een aanpassing in de CAO-procedures, sneller inspelen op veranderingen in de zorg.

In de Cao Gehandicaptenzorg 2017 - 2019, die is vastgesteld door werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 zijn hier afspraken over gemaakt. Zie de Cao op www.vgn.nl/cao. In het bijzonder bijlage 4.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
Voor leden van de Interne bezwaren commissie wordt er, kosteloos, een aparte training georganiseerd. Meer informatie vindt u op fwg.nl/gehandicaptenzorg-ibc
Wij bieden een incompany training 'Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg' aan voor een gereduceerd tarief van €699,-. Het programma en de casuïstiek worden aangepast op de wensen van u en uw organisatie. U kunt zowel uw HR-collega’s, als leidinggevenden, de interne bezwarencommissie en/of vertegenwoordigers van de OR trainen in de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg en informeren over de wijzigingen in cao-procedures. Neem voor een passend aanbod contact op met het FWG Servicepunt via 030 - 2669 400.
De handleiding is onderdeel van het introductiepakket dat automatisch per post wordt toegestuurd naar gebruikers en wordt uitgereikt tijdens de trainingen. Een online versie vindt u hierboven op deze pagina en op de Servicepagina in de applicatie.

FWG Deep Dive Sessies

Op 1 oktober actualiseren we onze applicaties. Dit betekent: nieuwe content, naar aanleiding van ons onderzoek naar ontwikkelingen in functies in het afgelopen jaar. Om u meer te kunnen vertellen over deze ontwikkelingen en de wijzigingen organiseren we in oktober 3 ‘FWG Deep Dive Sessies’.

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Brancheboekjes

In aanvulling op het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ hebben we voor iedere branche een apart boekje samengesteld uit de onderzoeksresultaten. In deze boekjes vertalen we de trends en ontwikkelingen uit het trendrapport naar de betreffende branche.

Downloaden