FWG Gehandicaptenzorg

FWG Gehandicaptenzorg per april 2018

Op 9 oktober hebben werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld. In de cao is onder andere afgesproken over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen, toegespitst op de branche. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. Er is dan ook geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven en/of indelen van bestaande functies.  Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen ook afspraken gemaakt over aanpassing van de huidige cao-procedures voor functiewaardering. De nieuwe afspraken hebben als doel de bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijker te maken. Partijen willen het zo mogelijk maken om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in de branche.

implementatie: 01-04-2018

FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 in gebruik genomen door bij de Cao Gehandicaptenzorg aangesloten zorgorganisaties.

Meer informatie en contactpersonen FWG Gehandicaptenzorg

Projectleider van FWG Gehandicaptenzorg vanuit FWG is Eline van Gerwen-Kramer.

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen snel(ler) kunnen inspelen op veranderingen in de branche.
Vanaf 01 april 2018 is FWG Gehandicaptenzorg het systeem om nieuwe functies mee in te delen.
Het beschrijven van functies zoals dat gebruikelijk is voor FWG 3.0, blijft onveranderd met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. U beschrijft de functie aan de hand van de negen gezichtspunten. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen.
Nee, de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
FWG Entree is ontwikkeld als een hulpmiddel om tot een eerste inschatting van het niveau te komen, niet als applicatie waarmee kan worden ingedeeld. Met FWG Gehandicaptenzorg wordt gevalideerd ingedeeld. FWG Gehandicaptenzorg zal daarom aanvullende content en functionaliteiten bevatten, zoals ijkfuncties en een uitbreiding van de niveau-onderscheidende elementen.
Via deze website, onze e-nieuwsbrief en ons relatiemagazine Wetenswaardig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Organisaties die de Cao Gehandicaptenzorg toepassen ontvangen voor hen relevante informatie en instructies. Ook branche-organisatie VGN en betrokken vakbonden informeren u over FWG Gehandicaptenzorg.
U kunt meedenken over de ontwikkeling van FWG Gehandicaptenzorg. Dat kan door plaats te nemen in de Consultatiegroep FWG Gehandicaptenzorg. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan servicepunt@fwg.nl.

FWG Trendrapport 2017

'De zorg, ongelijk voor iedereen': over zorg die steeds meer maatwerk is. Zorg die steeds meer het 'unieke verhaal' van de cliënt centraal stelt. Over het vervagen van de grenzen van de sector 'gezondheidszorg', met mooie voorbeelden van nieuwe technologie en van de toekomst van werk.

Bestel uw exemplaar

HR on Demand

Tijdelijk ondersteuning nodig op HR gebied? Onze senior HR-professionals zijn direct beschikbaar om bij uw organisatie aan de slag te gaan. Of het nou gaat om strategische vraagstukken of de coördinatie van projecten, advies of aansturing van een team.

Meer informatie

Themabijeenkomst over impact van zelfsturing

Zelfsturende teams zijn populair in de zorg. Ze passen goed bij de transitie waarin de regie van de cliënt en de professie van de zorgverlener centraal staan. Zelfsturing of zelforganisatie als besturingsvorm geeft professionals meer regelcapaciteit om cliëntgerichter te kunnen werken.

Lees meer