FWG Gehandicaptenzorg per 1 april

Op 9 oktober hebben werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld. In de cao is onder andere afgesproken over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd.

En verder

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen de huidige cao-procedures voor toepassing van functiewaardering aangepast. Deze nieuwe afspraken, die per 1 april 2018 in werking treden, zijn aangepast aan het nieuwe systeem en hebben als doel de bestaande procedures gebruiksvriendelijker te maken.

Voor meer informatie over FWG Gehandicaptenzorg kunt u contact opnemen met Eline van Gerwen-Kramer.

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen snel(ler) kunnen inspelen op veranderingen in de branche.
• De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter. Dit maakt het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR makkelijker.

• Met FWG Gehandicaptenzorg ontstaat meer transparantie over loopbaanmogelijkheden, wat bijdraagt aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

• Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

• Door de cao-procedures te vereenvoudigen ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.
Vanaf 01 april 2018 is FWG Gehandicaptenzorg het systeem om nieuwe functies mee in te delen.
Het beschrijven van functies zoals dat gebruikelijk is voor FWG 3.0, blijft onveranderd met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. U beschrijft de functie aan de hand van de negen gezichtspunten. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen.
Nee, de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
FWG Entree is ontwikkeld als een hulpmiddel om tot een eerste inschatting van het niveau te komen, niet als applicatie waarmee kan worden ingedeeld. Met FWG Gehandicaptenzorg wordt gevalideerd ingedeeld. FWG Gehandicaptenzorg zal daarom aanvullende content en functionaliteiten bevatten, zoals ijkfuncties en een uitbreiding van de niveau-onderscheidende elementen.
Via deze website, onze e-nieuwsbrief en ons relatiemagazine Wetenswaardig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Organisaties die de Cao Gehandicaptenzorg toepassen ontvangen voor hen relevante informatie en instructies. Ook branche-organisatie VGN en betrokken vakbonden informeren u over FWG Gehandicaptenzorg.
In het voorjaar van 2018 organiseert FWG i.s.m. VGN en werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg introductietrainingen FWG Gehandicaptenzorg op diverse locaties in het land.

Trendsessies: hoe raken de trends uw branche?

In vijf verschillende trendsessies zetten we uiteen hoe de trends uit het FWG Trendrapport 2017 uw branche raken, zodat u de vertaalslag kunt maken naar uw organisatie. In de sessie ook aandacht voor de snelheid en impact van technologische ontwikkelingen en wat dit betekent voor (toekomstige) functies in uw branche.

Aanmelden

HR on Demand

Tijdelijk ondersteuning nodig op HR gebied? Onze senior HR-professionals zijn direct beschikbaar om bij uw organisatie aan de slag te gaan. Of het nou gaat om strategische vraagstukken of de coördinatie van projecten, advies of aansturing van een team.

Meer informatie

Inspiratiesessie: Waardegedreven functies beschrijven

In hoeverre wilt u de functiebeschrijvingen ondersteunend laten zijn aan processen als loopbaanontwikkeling, (JCI) accreditatie, het uitdragen van kernwaarden of ontwikkeling op persoonlijk en teamniveau? Ontdek in deze inspiratiesessie welk functiebeschrijvingsformat écht bij uw organisatie past.

Lees meer