FWG Gehandicaptenzorg

FWG Gehandicaptenzorg per april 2018

Vrijdag 9 juni hebben werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2018. In dit akkoord is onder andere afgesproken over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen, toegespitst op de branche. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. Er is dan ook geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven en/of indelen van bestaande functies.  Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen ook afspraken gemaakt over aanpassing van de huidige cao-procedures voor functiewaardering. De nieuwe afspraken hebben als doel de bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijker te maken. Partijen willen het zo mogelijk maken om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in de branche.

implementatie: 01-04-2018

FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 in gebruik genomen door bij de Cao Gehandicaptenzorg aangesloten zorgorganisaties.

Consultatiegroepen

We nodigen HR-professionals, managers en medewerkers in de gehandicaptenzorg uit om deel te nemen aan een van de Consultatiegroepen FWG Gehandicaptenzorg. Uit de Consultatiegroep die al heeft plaatsgevonden kwamen positieve geluiden; de terugkoppeling is dat het nieuwe indelen het indelingsproces concreter maakt en daarmee beter uitlegbaar naar zowel werknemers als lijnmanagers.

‘Het is inderdaad eenvoudiger, het niveau lijkt sneller te bepalen en het gaat over de (concrete) inhoud van een functie’.

Men verwacht dat de discussie zich, door die concreetheid, meer zal gaan verleggen naar de fase van de functiebeschrijving. Ook voor FWG-toepassers ziet men voordelen: ‘de uitkomsten zijn concreet en daardoor beter te volgen voor of te controleren door collega’s: minder ruimte voor interpretatie van de toch vaak abstracte en soms lastig te duiden normteksten’.

Meer informatie en contactpersonen FWG Gehandicaptenzorg

Projectleider van FWG Gehandicaptenzorg vanuit FWG is Eline Kramer. Wilt u deelnemen aan een consultatiegroep, dan kunt u contact opnemen met Frank van Riemsdijk, FWG-deskundige via 030-2669 400.

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen snel(ler) kunnen inspelen op veranderingen in de branche.
Vanaf 01 april 2018 is FWG Gehandicaptenzorg het systeem om nieuwe functies mee in te delen.
Aanpassing van de FWG-gerelateerde cao-procedures (waaronder de kwaliteitseisen gesteld aan functiebeschrijvingen) hangt af van de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.
Nee, de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
FWG Entree is ontwikkeld als een hulpmiddel om tot een eerste inschatting van het niveau te komen, niet als applicatie waarmee kan worden ingedeeld. Met FWG Gehandicaptenzorg wordt gevalideerd ingedeeld. FWG Gehandicaptenzorg zal daarom aanvullende content en functionaliteiten bevatten, zoals ijkfuncties en een uitbreiding van de niveau-onderscheidende elementen.
Ja, dat is mogelijk en waarderen wij zeer! FWG Gehandicaptenzorg wordt ontwikkeld aan de hand van gebruikerservaringen en klantwensen. Wilt u hier actief aan bijdragen? Meld u dan aan voor de Cconsultatiegroep FWG Gehandicaptenzorg. Wij nodigen u dan uit voor een bijeenkomst waarin we de ontwikkeling van FWG Gehandicaptenzorg bespreken. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan servicepunt@fwg.nl. U kunt uw opmerkingen en suggesties uiteraard ook altijd doorgeven aan het FWG Servicepunt via 030 - 2669 400.
Via deze website, onze e-nieuwsbrief en ons relatiemagazine Wetenswaardig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Organisaties die de Cao Gehandicaptenzorg toepassen ontvangen voor hen relevante informatie en instructies. Ook branche-organisatie VGN en betrokken vakbonden informeren u over FWG Gehandicaptenzorg.
U kunt meedenken over de ontwikkeling van FWG Gehandicaptenzorg. Dat kan door plaats te nemen in de Consultatiegroep FWG Gehandicaptenzorg. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan servicepunt@fwg.nl.

Frank van Riemsdijk

FWG-deskundige

fvanriemsdijk@fwg.nl

T 030-2669 412

Whitepaper Strategische Personeelsplanning

Deze whitepaper startte met onderzoek: wie past SPP eigenlijk toe? Met welk doel? En hoe? Maar langzaam groeide het document uit tot een ode aan een nieuwe, behapbare vorm van strategische personeelsplanning.

Download gratis

Themabijeenkomst: ‘Impact van zelfsturing op de organisatie’ (14 september)

Na een succesvolle bijeenkomst in mei, organiseert FWG opnieuw een themabijeenkomst over zelfsturing in de zorg. Deelnemers ontvangen o.a. de whitepaper ‘Zelfsturing, loslaten is niet hetzelfde als laten vallen’

Meer informatie

HR Trendmonitor Zorg 2016: En wat heeft de cliënt eraan?

Lees hét rapport over de toekomst van HR in de zorg. HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt. Ze zijn realistisch en nemen een eigen positie in bij populaire concepten als zelfsturing of strategische personeelsplanning.

Bestel nu