FWG Gehandicaptenzorg

FWG Gehandicaptenzorg in ontwikkeling

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen snel(ler) inspelen op veranderingen in de branche. Dit heeft geleid tot een voorgenomen afspraak in de cao Gehandicaptenzorg om de toepassing en het gebruik van FWG 3.0 te vereenvoudigen. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. Op dit moment zit het project in de voorbereidingsfase.

FWG Gehandicaptenzorg logoWat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparantere vorm van indelen. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. Daarnaast hebben de cao-partijen het voornemen om de cao-procedures met betrekking tot FWG te herzien, om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen en de vereenvoudigde toepassing.

Streefdatum implementatie: 01-10-2017

De daadwerkelijke implementatie van FWG Gehandicaptenzorg en de herziening van procedures zijn mede afhankelijk van de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De onderhandelingen daarvoor starten in januari 2017. Voorlopig is 01-10-2017 als streefdatum aangemerkt voor de invoering van FWG Gehandicaptenzorg.

Consultatiegroepen

We nodigen HR-professionals, managers en medewerkers in de gehandicaptenzorg uit om deel te nemen aan een van de Consultatiegroepen FWG Gehandicaptenzorg. De afgelopen periode is er een bijeenkomst geweest van een Consultatiegroep. De terugkoppeling na deze bijeenkomst is dat het nieuwe indelen het indelingsproces veel concreter maakt en daarmee beter uitlegbaar wordt, zowel naar werknemers als lijnmanagers.

“Het is inderdaad eenvoudiger, het niveau lijkt sneller te bepalen en gaat over de (concrete) inhoud van een functie”. Men verwacht dat de discussie zich, door die concreetheid, meer zal gaan verleggen naar de fase van de functiebeschrijving (en dat de indeling daarna minder discussie oproept). Ook voor FWG-toepassers ziet men voordelen: “de uitkomsten zijn concreet en daardoor beter te volgen voor of controleren door collega’s: minder ruimte voor interpretatie van de toch vaak abstracte en soms lastig te duiden normteksten”.

Meer informatie en contactpersonen FWG Gehandicaptenzorg

De projectleider FWG Gehandicaptenzorg is Eline Kramer. Wilt u deelnemen aan een consultatiegroep, dan kunt u contact opnemen met Frank van Riemsdijk, FWG-deskundige: 030-2669 400.

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen snel(ler) inspelen op veranderingen in de branche. Dit heeft geleid tot een voorgenomen afspraak in de cao Gehandicaptenzorg om de toepassing en het gebruik van FWG 3.0 te vereenvoudigen en de cao-procedures met betrekking tot FWG te herzien. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg.
Voorlopig is 01-10-2017 als streefdatum aangemerkt voor de invoering van FWG Gehandicaptenzorg. De daadwerkelijke invoering is mede afhankelijk van de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De onderhandelingen daarvoor starten in januari 2017.
Aanpassing van de FWG-gerelateerde cao-procedures (waaronder de kwaliteitseisen gesteld aan functiebeschrijvingen) hangt af van de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De onderhandelingen zijn in januari 2017 gestart. Voorlopig gaat FWG er van uit dat onder andere de negen gezichtspunten beschreven blijven.
Nee, de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg. De streefdatum is 1 oktober 2017.
Als uw organisatie naast de cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
FWG Entree is ontwikkeld als een hulpmiddel om tot een eerste inschatting van het niveau te komen, niet als applicatie waarmee kan worden ingedeeld. Met FWG Gehandicaptenzorg wordt gevalideerd ingedeeld. FWG Gehandicaptenzorg zal daarom aanvullende content en functionaliteiten bevatten, zoals ijkfuncties en een uitbreiding van de niveau-onderscheidende elementen.
Ja, dat is mogelijk. FWG Gehandicaptenzorg wordt ontwikkeld aan de hand van gebruikerservaringen en klantwensen. Wilt u hier actief aan bijdragen? Meld u dan aan voor de consultatiegroep FWG Gehandicaptenzorg. Wij nodigen u dan uit voor een bijeenkomst waarin we de ontwikkeling van FWG Gehandicaptenzorg bespreken. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan servicepunt@fwg.nl. U kunt uw opmerkingen en suggesties uiteraard ook altijd doorgeven aan het FWG Servicepunt via 030 - 2669 400.
Via deze website, onze e-nieuwsbrief Nieuwswaardig en ons relatiemagazine Wetenswaardig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Organisaties die de cao Gehandicaptenzorg toepassen ontvangen voor hen relevante informatie en instructies. Ook branche-organisatie VGN en betrokken vakbonden informeren u over FWG Gehandicaptenzorg.
U kunt meedenken over de ontwikkeling van FWG Gehandicaptenzorg. Dat kan door plaats te nemen in de consultatiegroep FWG Gehandicaptenzorg. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan servicepunt@fwg.nl.

Frank van Riemsdijk

FWG-deskundige

fvanriemsdijk@fwg.nl

T 030-2669 412

Whitepaper Strategische Personeelsplanning

Deze whitepaper startte met onderzoek: wie past SPP eigenlijk toe? Met welk doel? En hoe? Maar langzaam groeide het document uit tot een ode aan een nieuwe, behapbare vorm van strategische personeelsplanning.

Download gratis

Themabijeenkomst 'Aan de slag met talent' (16 mei)

Nemen uw medewerkers al regie over hun eigen ontwikkeling? Gaan ze met plezier naar hun werk? Is er een prettige feedbackcultuur? Voor HR-professionals en leidinggevenden organiseren we een inspirerende en praktische themabijeenkomst rondom talentontwikkeling. We doen dit samen met Paul 't Mannetje, oprichter van de organisatie achter het succesvolle ontwikkelingstraject Op Pad met mijn Talenten.

Meer info

HR Trendmonitor Zorg 2016: En wat heeft de cliënt eraan?

Lees hét rapport over de toekomst van HR in de zorg. HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt. Ze zijn realistisch en nemen een eigen positie in bij populaire concepten als zelfsturing of strategische personeelsplanning.

Bestel nu