FWG Gehandicaptenzorg

Het is zover: vanaf 1 april worden functies binnen de branche Gehandicaptenzorg ingedeeld met FWG Gehandicaptenzorg, een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. Functiewaardering wordt hiermee teruggebracht naar de kern: het snel en adequaat bepalen van de juiste functiegroep. Zowel HR-professionals, managers als werknemers hebben nu snel inzicht in de verschillen tussen de niveaus. De eenvoudige en begrijpelijke taal maakt uitleg aan medewerkers gemakkelijker.

FWG Gehandicaptenzorg logo

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd.

Wat is nieuw aan FWG Gehandicaptenzorg ?

De zorg is dynamisch en zorgorganisaties willen snel inspelen op veranderingen. De trend: minder regels en minder procedures, met behoud van kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie. FWG Gehandicaptenzorg sluit hierop aan: de nieuwe wijze van indelen is gebaseerd op de verrichte activiteiten in combinatie met enkele relevante niveau-onderscheidende elementen. Normteksten en letterscores zijn niet meer aan de orde. Indelen met FWG Gehandicaptenzorg kost daarom minder tijd en het vergt ook minder ‘normgevoel.’

FWG Gehandicaptenzorg is een modern functiewaarderingssysteem dat aansluit bij de behoeften van vandaag: terug naar de essentie, eenvoudig toepasbaar en zeer transparant (voor zowel werkgever als medewerker).

En verder

Een voordeel van de toegenomen transparantie is dat de cao-procedures sneller kunnen worden doorlopen. Cao-partijen hebben de bestaande cao-procedures voor toepassing van functiewaardering hierop aangepast: beschrijving en indeling worden nu samen aangeboden. Deze nieuwe afspraken treden op 1 april 2018 in werking.

Training functies indelen met FWG gehandicaptenzorg

Wij bieden een kosteloze training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg aan, deze is niet meer nodig als de introductiebijeenkomst is gevolgd, want daar wordt het indelen ook behandeld.  Voor leden van Interne Bezwarencommissies is er een speciale training rond functies indelen.

 

Voorbeeldbrieven FWG Gehandicaptenzorg

FWG heeft enkele voorbeeldbrieven samengesteld. Deze kunt u gebruiken om medewerkers, de afdeling HR, leidinggevenden, IBC en medezeggenschapsorganen in uw organisatie te informeren over FWG Gehandicaptenzorg.

 

Gewijzigde cao-procedures voor toepassing functiewaardering

Met de introductie van FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 worden ook enkele cao-procedures voor toepassing van functiewaardering binnen de branche Gehandicaptenzorg aangepast.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden over FWG Gehandicaptenzorg

• De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter. Dit maakt het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR makkelijker.

• Door de cao-procedures te vereenvoudigen ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.

• Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

• Met FWG Gehandicaptenzorg ontstaat meer transparantie over loopbaanmogelijkheden, wat bijdraagt aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

Voor vragen bij het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg of aanverwante vragen kunt u terecht bij de FWG-helpdesk op telefoonnummer 030 - 2669 400. Sociale partners en FWG hebben afspraken gemaakt over het ondersteunen van toepassers rond de introductie en het gebruik van FWG Gehandicaptenzorg.
Het beschrijven van functies zoals dat gebruikelijk is voor FWG 3.0, blijft onveranderd met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. U beschrijft de functie aan de hand van de negen gezichtspunten. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen. Klik op het icoontje Beschrijven Gezichtspunten en log in op het klantportaal.
Er is geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven of indelen van bestaande functies. De toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de introductie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.

Let op: de indelingen die u heeft gemaakt met FWG 3.0 zijn nog wel inzichtelijk in FWG Gehandicaptenzorg maar niet meer aan te passen.
FWG Gehandicaptenzorg komt tegemoet aan de wensen van zorgorganisaties om eenvoudiger en transparanter functies te kunnen indelen. Hiermee kan makkelijker het gesprek worden gevoerd met werknemers over een indeling en kan een organisatie, mede ook door een aanpassing in de CAO-procedures, sneller inspelen op veranderingen in de zorg.

In de Cao Gehandicaptenzorg 2017 - 2019, die is vastgesteld door werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 zijn hier afspraken over gemaakt. Zie de Cao op www.vgn.nl/cao. In het bijzonder bijlage 4.
Als uw organisatie naast de Cao Gehandicaptenzorg andere zorgcao’s toepast, blijft u voor functies uit de andere branches FWG 3.0 en/of FWG VVT gebruiken. U heeft dan toegang tot zowel FWG Gehandicaptenzorg als FWG 3.0 en/of FWG VVT.
Voor leden van de Interne bezwaren commissie wordt er, kosteloos, een aparte training georganiseerd. Meer informatie vindt u op fwg.nl/gehandicaptenzorg-ibc
Wij bieden een incompany training 'Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg' aan voor een gereduceerd tarief van €699,-. Het programma en de casuïstiek worden aangepast op de wensen van u en uw organisatie. U kunt zowel uw HR-collega’s, als leidinggevenden, de interne bezwarencommissie en/of vertegenwoordigers van de OR trainen in de toepassing van FWG Gehandicaptenzorg en informeren over de wijzigingen in cao-procedures. Neem voor een passend aanbod contact op met het FWG Servicepunt via 030 - 2669 400.
De handleiding is onderdeel van het introductiepakket dat automatisch per post wordt toegestuurd naar gebruikers en wordt uitgereikt tijdens de trainingen. Een online versie vindt u hierboven op deze pagina en op de Servicepagina in de applicatie.
De gebruikersinstellingen ten aanzien van rechten en rollen binnen de applicatie worden overgenomen vanuit FWG 3.0. Als de situatie gelijk is gebleven hoeft u niets aan te passen. Voor het verstrekken van inzage aan bijvoorbeeld medewerkers of leidinggevenden is het wel nodig de verkorte link te wijzingen.

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

Themabijeenkomst over competentieontwikkeling

Op dinsdag 29 mei organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Of heeft uw organisatie al competentieprofielen liggen, maar weet u niet hoe u deze het beste kan inzetten?

Meer informatie