Generatieregeling

HR-beleid voor oudere medewerkers

Uw medewerkers moeten langer doorwerken. Daar zal de jongere generatie nog weinig mee bezig zijn, maar op veel oudere medewerkers heeft het grote impact. Hoe gaan zij om met de gestegen pensioenleeftijd? Denken zij in móeten of mógen doorwerken? Het is belangrijk om met deze 60+ doelgroep in gesprek te gaan en ze mee te nemen in uw HR-beleid. Hoe houdt u uw oudere medewerkers gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk tot aan hun pensioen?

Eén van de mogelijkheden die u heeft is het invoeren van een generatieregeling. De oudere medewerker bouwt de loopbaan geleidelijk af en jongere medewerkers krijgen de gelegenheid om in te stromen. Daarbij gaat u samen op zoek naar een optimale verhouding tussen inzet (uren), beloning en pensioenopbouw.

Overweegt u een generatieregeling in te voeren?

Wij kunnen u ondersteunen met een verkennend onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid.

  • Wat betekent de invoering van een generatieregeling voor uw organisatie?
  • Wat zijn de mogelijke varianten?
  • Wat is de verwachte animo?
  • Wat zijn de gevolgen voor personele bezetting en financiën?
  • Hoe gaan zorgorganisaties in de omgeving met de generatieregeling om?
  • Wat zijn alternatieven?

Besluit uw Raad van Bestuur vervolgens om een generatieregeling in te voeren? Dan kunnen wij u ook helpen bij de verdere implementatie. Wij geven u bijvoorbeeld advies over de vorm, voor wie de regeling kan gelden, looptijd en hoe om te gaan met herbezetting. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen in uw communicatie met de OR en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers.

Heeft u al een generatieregeling in uw organisatie ingevoerd?

Ook dan kunnen wij u helpen met een evaluatieonderzoek:

  • Werkt de regeling optimaal?
  • Wat zijn de (financiële) gevolgen?
  • Moet de regeling aangepast worden?

Hoe gaat uw organisatie om met langer doorwerken?
Ons team heeft veel ervaring met het opzetten van generatie- en vitaliteitsbeleid en het uitwerken van een regeling bij zorgorganisaties. Voor meer informatie over de generatieregeling en breder advies op het gebied van generatie-/vitaliteitsbeleid, kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Bram de Gier.

Of

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder