Generatieregeling

HR-beleid voor oudere medewerkers

Uw medewerkers moeten langer doorwerken. Daar zal de jongere generatie nog weinig mee bezig zijn, maar op veel oudere medewerkers heeft het grote impact. Hoe gaan zij om met de gestegen pensioenleeftijd? Denken zij in móeten of mógen doorwerken? Het is belangrijk om met deze 60+ doelgroep in gesprek te gaan en ze mee te nemen in uw HR-beleid. Hoe houdt u uw oudere medewerkers gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk tot aan hun pensioen?

Eén van de mogelijkheden die u heeft is het invoeren van een generatieregeling. De oudere medewerker bouwt de loopbaan geleidelijk af en jongere medewerkers krijgen de gelegenheid om in te stromen. Daarbij gaat u samen op zoek naar een optimale verhouding tussen inzet (uren), beloning en pensioenopbouw.

Overweegt u een generatieregeling in te voeren?

Wij kunnen u ondersteunen met een verkennend onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid.

  • Wat betekent de invoering van een generatieregeling voor uw organisatie?
  • Wat zijn de mogelijke varianten?
  • Wat is de verwachte animo?
  • Wat zijn de gevolgen voor personele bezetting en financiën?
  • Hoe gaan zorgorganisaties in de omgeving met de generatieregeling om?
  • Wat zijn alternatieven?

Besluit uw Raad van Bestuur vervolgens om een generatieregeling in te voeren? Dan kunnen wij u ook helpen bij de verdere implementatie. Wij geven u bijvoorbeeld advies over de vorm, voor wie de regeling kan gelden, looptijd en hoe om te gaan met herbezetting. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen in uw communicatie met de OR en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers.

Heeft u al een generatieregeling in uw organisatie ingevoerd?

Ook dan kunnen wij u helpen met een evaluatieonderzoek:

  • Werkt de regeling optimaal?
  • Wat zijn de (financiële) gevolgen?
  • Moet de regeling aangepast worden?

Hoe gaat uw organisatie om met langer doorwerken?
Ons team heeft veel ervaring met het opzetten van generatie- en vitaliteitsbeleid en het uitwerken van een regeling bij zorgorganisaties. Voor meer informatie over de generatieregeling en breder advies op het gebied van generatie-/vitaliteitsbeleid, kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Bram de Gier.

Of

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder