Arkin: Op weg naar waardengedreven zorg

Winnaar Nationale HR Zorg Award 2019

‘Ik weet niet meer wat ik ben, psychiater of administrateur’, zei een medewerker anderhalf jaar geleden tegen Arkin-bestuurder Dick Veluwenkamp. De vraag stond symbool voor een grote zorg die Veluwenkamp zelf ook had, namelijk dat de inhoud van het werk ten onder dreigde te gaan aan regels. En dat daarmee een duurzame GGZ, waar het leuk en zinvol werken is, onder druk kwam te staan.

De organisatie nam de tijd om te achterhalen wat er aan de hand was én ging in gesprek met ministerie en verzekeraars. ‘Bij ons werk horen verschillende financieringsstromen, met eigen regeltjes en interpretaties. Daardoor is het idee ontstaan: registratie moet feilloos. Eén vinkje verkeerd, en er wordt niet betaald.’ Dat moest fundamenteel anders. ‘Als de zorg goed is, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten én de cliënt is tevreden, dan is de zorg rechtmatig. Daar gaat het om.’

Sinds 2 januari werken een aantal afdelingen van Arkin daarom op een nieuwe manier, er wordt alleen vastgelegd wat nodig is voor de inhoud van de zorg. Resultaat: medewerkers besteden drie kwartier tot een uur per dag minder aan overbodige administratie. Die gebruiken ze bijvoorbeeld voor samenwerking met andere zorgverleners, meer outreachend werken en somatische zorg. Medewerkers ervaren veel meer plezier, vanaf dag één. ‘Ze zijn dolblij dat ze die registratie niet meer hoeven te doen. Het verloop van medewerkers is gehalveerd, van 9 naar 4,5%. Het ziekteverzuim is zelfs gedaald van 10 naar 3,5 procent. De afdelingen zijn nu zeer gewild om te komen werken.’

Dat het experiment zo’n succes werd, heeft te maken met een aantal factoren: klein beginnen, steeds de cliënt en de medewerker als vertrekpunt nemen, stakeholders aanhaken en druk op de ketel houden. ‘Het lijkt ingewikkeld, maar uiteindelijk is het een kwestie van terug naar de eenvoud.’ Nu wil Arkin graag opschalen naar andere afdelingen, zodat uiteindelijk de hele organisatie – en de hele GGZ – over kan.