Summerschool bij Attent Zorg en Behandeling

Publiekswinnaar Nationale HR Zorg Award 2019

Hoe zorgen we voor meer vakantiekrachten en verbeteren we tegelijkertijd het imago van de ouderenzorg? Met die vraag ging een projectgroep van Attent Zorg en Behandeling, eind 2018 aan de slag. ‘De zomer was steeds problematisch, roosters kwamen niet rond, medewerkers ervoeren stress, en er was voor onze cliënten weinig te doen’, vertelt projectleider Astrid Bolck.

De eerste stap was bedenken wat jongeren belangrijk vinden. Kort door de bocht: ontwikkeling, betekenisvol werk, en hulp bij de studiekeuze. De volgende vraag was: hoe richten we de praktijk goed in? ‘Je wilt de zorg ook niet belasten met vijftienjarigen voor wie onduidelijk is wat ze moeten doen’. En zo kwam Attent op het concept Summerschool. ‘Jongeren krijgen twee dagen cursus over wat het werk inhoudt, wat je wel en vooral ook niet mag, en terugkomdagen waarin ze bespreken hoe het gaat. Ze sluiten de cursus af met een certificaat. Verder hebben we aandacht voor hun loopbaantraject, bijvoorbeeld door ze in contact te brengen binnen Attent met professionals die een baan hebben die aansluit bij hun mogelijke studiekeuze.

Summerschool was een groot succes. Waren er in 2018 twintig vakantiewerkers, in 2019 waren dat er bijna tachtig. Én er zijn jongeren die na de zomer naast hun zorgstudie in de flexpool bij Attent blijven werken. ‘Nu waren er in de zomer méér activiteiten in plaats van minder. Er was meer rust, doordat er meer toezicht was, en de jongeren brachten nieuwe energie. Die zoeken gewoon liedjes op hun mobiel om met ouderen te zingen. Het verhoogde het plezier voor cliënten, medewerkers, jongeren en vrijwilligers.’ Een van de belangrijkste succesfactoren is dat de hele organisatie meedeed. Communicatie zorgde voor prachtig materiaal, P&O zorgde dat er meteen na een sollicitatiegesprek een contract klaar lag, en de directeur was er om de jongeren welkom te heten. Volgend jaar gaan we er zeker weer mee verder.’