Bij ROHA draait het om de vragen, niet om de vinkjes

Murw van de protocollen waren ze, de praktijkondersteuners en vrijgevestigde huisartsen van de Amsterdamse zorggroep ROHA. Bij hun gesprekken met patiënten draaide het te veel om het afvinken van protocollair voorgeschreven vragen. Die kwamen natuurlijk voort uit goede, evidence based standaarden. Maar mocht het alsjeblieft ook íets persoonlijker?

Die vraag kwam in 2016 voor het eerst echt bovendrijven. Projectleider Willemien Rietman: ‘We organiseerden een workshop over de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dat ging ook over gesprekstechnieken om de mens te activeren. Daar kwamen zóveel enthousiaste reacties op, dat we wisten: hier moeten we echt iets mee.’ Dat werd het project Van vinken naar vragen en luisteren. Met twee doelstellingen: een betere ervaren gezondheid bij patiënten, én meer werkplezier voor zorgverleners.

ROHA biedt binnen dat project trainingen aan, intervisie, tools, en coaching on the job. ‘Meer dan 200 mensen volgden al een training. Het is van project inmiddels staande praktijk geworden. We vertrouwen erop dat professionals volgens de medische standaarden werken, dus hoeft er minder geregistreerd te worden. Dat leidt tot ruimte in de gesprekken. Voor open vragen, voor stiltes, voor het verhaal van een patiënt.’

Dat kost soms meer tijd, maar lijkt zich wel terug te betalen. ‘Vooral bij mensen waar ook andere problemen spelen. Eenzaamheid bijvoorbeeld, of schulden. Daar is dan vaak geen medische behandeling nodig, maar een maatschappelijke. Samenwerking met bijvoorbeeld welzijn maakt het werk van de huisartsen lichter.’

Op intervisiebijeenkomsten hoort Rietman veel positieve reacties. ‘Onze zorgverleners hebben het idee dat ze terugkeren naar de kern van hun vak. Dat draagt enorm bij aan het werkplezier. En ook als iemand er minder fanatiek in meegaat, is dat prima. Professionals past, net als patiënten, geen uniformiteit.’