HR-event: ‘Het lab van werkplezier’

Welkom in het lab van werkplezier!

In dit lab doen we onderzoek naar de juiste formule om het werkplezier van medewerkers in de zorg te vergroten; hoeveel delen autonomie, vakmanschap, vertrouwen en persoonlijke groei zijn daar bijvoorbeeld voor nodig en wat neutraliseert het element bureaucratie?

Chemische reactie
Hoe brengen we de chemische reactie tot stand die nodig is om de zorg als arbeidsmarkt aantrekkelijk(er) te maken? Niet alleen voor de huidige zorgprofessionals, maar ook voor mensen buiten de zorg en, niet te vergeten, de millennials? Welke elementen dragen bij aan ‘de bedoeling’: het welbevinden van de cliënt?

Experimenteren
Via diverse proeven toetsen we de hypothese: ‘happy workers, happy clients’. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek in ons ‘pop-up-lab’? Samen met ons en vakcollega’s verkennen, experimenteren en ontdekken wat werkt en wat de effecten op werkplezier zijn van bijvoorbeeld ‘loslaten’ en ‘meer vertrouwen’?


Programma
Niemand minder dan Hugo Borst geeft zijn visie op de belangrijke rol van zorgmedewerkers en het belang van een prettige werkomgeving voor het realiseren van goede zorg aan ouderen, verwoord in zijn manifest ‘Scherp op ouderenzorg’. Hoogleraar Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Serieuze Opmontering, introduceert onder meer de ‘O-zones’ aan ons: omgevingen waarin bewust positieve energie wordt opgewekt. Daarnaast reikt Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg, de eerste Nationale HR Zorg Award uit! Dagvoorzitter Sabine Uitslag leidt u door het experiment van diverse presentaties en workshops van onze eigen mensen én van de sprekers van buiten de zorg.


Datum & locatie

Datum: 3 oktober 2017
Tijd: 10 – 16 uur
Locatie: Hotel Van der Valk, Utrecht