Hoe beleven onze klanten FWG?

25/06/2018

Eind vorig jaar benaderde FWG haar klanten voor een belevingsonderzoek. Hoe ervaren klanten de producten en diensten van FWG?

Maar liefst 293 respondenten gaven gemiddeld een 7 aan het systeem (FWG 3.0 en FWG VVT) en een 7,8 aan de dienstverlening (helpdesk en advies). Respondenten zien het bieden van structuur en het gebruiksgemak als de kracht van FWG 3.0. Een verbeterpunt is de mate van flexibiliteit. FWG VVT is wel flexibel maar scoort minder hoog als het gaat om de motivatie van de indeling. Als kracht van FWG Advies wordt genoemd: deskundigheid van de adviseurs en de snelheid van de dienstverlening. De feedback wordt gebruikt als opsteker én ingezet voor verbeterpunten. Dank voor jullie respons!

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie