Hoe gaat het met Cello, winnaar HR Zorg Award 2017?

Minder uitval, meer plezier en mooie nieuwe stappen

Leren doe je niet alleen, vinden ze bij Cello, aanbieder in de zorg voor mensen met een beperking. Daarom bedachten ze samen met hun onderwijspartners de leermethode LEV: netwerken waarin teams van medewerkers, studenten, cliënten én hun familie samenwerken aan leren op de werkplek. Daarmee won Cello in 2017 de Nationale HR Zorg Award, een initiatief van FWG Progressional People om het werkplezier in de zorg te vergroten.

Update april 2019:

LEV (de afkorting staat voor Leren en Versterken) is een succes, zo veel is zeker. Lonneke de Laat, adviseur Leren en ontwikkelen bij Cello: ‘We begonnen met drie lerende netwerken van vier Cello teams en één ROC (middelbaar beroepsonderwijs). Nu hebben we zeven netwerken en werken we samen met verschillende onderwijsinstellingen, ook op hbo-niveau.’ Andere mooie resultaten: de uitval van studenten binnen LEV-netwerken is zeer klein, medewerkers krijgen enorm veel energie van het samen ontwikkelen, én de kennis die teams opdoen, delen ze weer. Logisch dus dat de organisatie LEV ziet als een waardevolle manier om te leren en innoveren.

Gelijkwaardigheid werkt

Lonneke: ‘Een van de grootste pleziermakers is dat we meer vanuit gelijkwaardigheid werken. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen rol of functie, maar het talent en de kracht van de deelnemers zijn leidend. We wijzen geen taken toe, maar vragen steeds: wat zou je binnen de LEV-uitgangspunten kunnen en willen doen? Een mooi voorbeeld is een student die heel graag projectleider van een LEV-debat wilde zijn. Zij kreeg de ruimte om alle facetten te ontdekken met coaching en hulp vanuit het netwerk. Zo zat ze ook met onze bestuurder om de tafel om het debat voor te bereiden. Dat vergroot het eigenaarschap én de kans onze werkplek optimaal als leerplek te benutten.’

Ook medewerkers zelf hebben meer plezier. Lonneke: ‘In lerende netwerken ontwikkelt iederéén, je komt samen in een leermodus. Medewerkers geven aan dat het een verrijking voor hun persoonlijk begeleiderschap is. En bij cliënten zie je ook dat zij echt energie krijgen van het bedenken van ideeën en die samen met anderen uitvoeren. Zo was er een cliënt die een jeu-de-boulestoernooi wilde organiseren. Prima, gaan we doen. Zeg maar wat je van ons nodig hebt. Iedereen is zo enthousiast. Als we vragen wie tijd heeft om iets op te pakken, is het aantal aanmeldingen ongelooflijk groot.’

Verbinding en partnerschap

Tijd voor de volgende stappen dus. En die gaan eigenlijk allemaal over verder professionaliseren. Zo wordt de kwaliteit vergroot door meer methodisch te werken. En komen er nieuwe netwerken op basis van trends. Het nieuwste netwerk is bijvoorbeeld gericht op verpleegkundigen. Voor die doelgroep is de arbeidsmarkt heel krap. Lonneke: ‘We ontwikkelen met een van de ROC’s een combinatieopleiding medewerker maatschappelijke zorg en verpleegkundige niveau 4, bínnen onze eigen organisatie. Daar zijn we bij Cello ontzettend trots op. De meeste deelnemers zijn carrière switchers, zij gaan al in het eerste jaar volledig aan de slag in de LEV-netwerken. We zien dit als een unieke kans om mensen van buiten de zorg met al hun kennis, ervaringen en talenten te binden aan de zorg. LEV is volop in ontwikkeling. We werken iteratief, we vergroten langzaam het bereik, steken daarbij de traditionele grenzen binnen en buiten de organisatie over. En dat leidt tot veel meer verbinding, samenwerking en partnerschap. Geweldig toch!’

Vallen en opstaan

Denk niet dat alles bij LEV in één keer een succes was. Lonneke: ‘Het gaat echt met vallen en opstaan. Onze belangrijkste les is: als iets niet gaat zoals je had verwacht, reken er dan niet meteen mee af. Durf iets tot stilstand te laten komen om van daaruit te bedenken hoe je het de volgende keer anders gaat doen. Dán ontstaat veerkracht. De eerste keer dat we een LEV-debat organiseerden, kwamen we er twee dagen van tevoren achter dat we maar vijf aanmeldingen hadden. We hebben gekeken hoe dat kon gebeuren en hebben de lessen meegenomen naar poging twee. En dat debat was grandioos.’

Dat vraagt wel wat van het management. ‘Zij moeten tijd en ruimte geven. En we moeten met zijn allen blijven bedenken: LEV kun je niet uitrollen. Toen LEV na het eerste jaar zo goed liep, vroeg het management of we het jaar erop niet konden verdubbelen. We waren vereerd en trots natuurlijk. Maar voor je het weet ga je dan teams aanwijzen die mee moeten doen. En dat is nou net níét de bedoeling. De kracht van LEV is dat het organisch ontstaat. Je kunt mensen informeren, nieuwsgierig maken. Maar het komt uiteindelijk uit de medewerkers zélf. Alleen dan kun je werken vanuit gelijkwaardigheid en wordt het een succes.’

Meer weten? Bekijk het filmpje dat Cello maakte van het LEV-evenement in februari 2019.

Of lees het artikel dat eerder verscheen met een update over Cello:

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder