HR analytics

Het belang van structurele dataverzameling en analyse

Cijfermatig onderbouwen waarom je bepaalde beleidsbeslissingen neemt. In het bedrijfsleven is het de normaalste zaak van de wereld, maar bij veel zorgorganisaties staat het nog in de kinderschoenen. Met behulp van ‘HR analytics’ kunt u verschillende beleidsscenario’s doorrekenen. Daarmee kunt u sneller en beter gefundeerd knopen doorhakken.

Klanten vroegen ons bijvoorbeeld:

 • ‘Ik wil iets doen met generatiebeleid. Hoe ontwikkelt die doelgroep zich in mijn organisatie?’
 • ‘Bij welke functies is de kans op langdurig verzuim het grootst?’
 • ‘We willen een nieuwe salarisstructuur opzetten. Wat voor effect heeft dat op de kosten?’
 • ‘Wat is in mijn organisatie het verband tussen zelfsturing en verzuim?’
 • ‘Ik wil de verlofregeling vervangen door een andere. Wat levert dat op?’
 • ‘Wat is het verband tussen de omvang van een team en de kans dat een medewerker vertrekt?’
 • ‘Wat zou het kosten als we de medewerkers bij een zware cliëntgroep in een hogere schaal zetten?’
 • ‘Hoe maak ik een nieuwe reiskostenregeling die past bij ons mobiliteitsbeleid?’
 • ‘Hoe snel kunnen wij reorganiseren op basis van natuurlijk verloop?’
 • ‘Van welke teams wordt de klant nu écht tevreden?’
 • Of, voor meerdere organisaties gezamenlijk: ‘Concurreren wij met elkaar op arbeidsvoorwaarden?’

Met welke vraag worstelt u?
Via uw personeelsinformatiesysteem en businesssoftware verzamelt u een schat aan waardevolle gegevens. De truc is om deze data op de juiste manier te gebruiken. Wij kunnen u helpen om met HR analytics:

 • relevante vragen te formuleren
 • patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken
 • prognoses te doen over trends, kansen en risico’s
 • voorspellende modellen te ontwikkelen

Welk vraagstuk u ook heeft, wij kunnen u helpen met een cijfermatige onderbouwing. Daarmee kunt u niet alleen het werkplezier en prestaties van uw medewerkers verhogen, maar ook de performance van de organisatie verbeteren.

Wilt u aan de slag met HR analytics?
Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Onno Verbaas.

Of

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen