Be good and show it!

Over magnetisch werkgeverschap in de zorg

Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? In de ‘war for talent’ gaat veel aandacht uit naar het werven van nieuwe mensen. Een deel van deze inspanningen wordt echter teniet gedaan door de hoge uitstroom; veel mensen verlaten hun werkgever of zelfs de sector. Minstens zo belangrijk als het aantrekken van mensen is daarom het behoud! Tijdens het HR-event van FWG Progressional People ‘Be good and show it!’ vertellen toporganisaties over wat zíj doen in het kader van magnetisch werkgeverschap.

Tussen 9.30 en 16.00 uur bieden we een spetterende dag met showcases over anders organiseren, anders sturen, anders belonen en anders ontwikkelen. Van buiten de zorg vertelt Tony’s Chocolonely over ‘anders HR’. Daarnaast richten we de spotlights op de beste ideeën voor meer werkplezier, met de jaarlijkse uitreiking van de Nationale HR Zorg Award. Uw showmaster: Sabine Uitslag!

Wegens overweldigende belangstelling is het event volledig volgeboekt en zijn er helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

 

Programma

08.45 uur – Van harte welkom in het theater voor een kopje koffie of thee

09.30 uur – Openingsshow met o.a. Jan Helmond en Sabine Uitslag

Wouter Hart : Anders vasthouden: werken vanuit de bedoeling 

Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk? Wouter Hart, auteur van de bestsellers Verdraaide organisaties (2012) en Anders vasthouden (2017), vertelt hierover aan de hand van talloze voorbeelden en metaforen. ‘Het gaat niet om loslaten, maar om anders vasthouden.’

Agnes Verhulst : Haal het beste uit jezelf: hoe Philadelphia zorgt voor gelukkige medewerkers en cliënten

Het is een van de beste werkgevers met het laagste ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg*: Philadelphia, ondersteuner van mensen met een beperking in heel Nederland. De inspanningen om te investeren in geluk, werkplezier en autonomie van de meer dan 7.000 medewerkers werpen dus vruchten af.
Wat doet Philadelphia precies om dit te bereiken? Agnes Verhulst, Directeur Medewerkersbelang, vertelt hoe ze vanuit HR invulling geven aan de slogan ‘Haal het beste uit jezelf’ en hoe dit afstraalt op de cliënten.

*Beste Werkgevers Keurmerk 2018-2019 en Vernet Health Ranking 2019

Pauze

Keuze uit twee showcases (45 min)

JP van den Bent – Maatwerk in arbeidsvoorwaarden
Niet de protocollen, maar de mensen zijn het uitgangspunt
JP van den Bent ondersteunt mensen bij hun leven. Dat doet ze door mensen echt te zien en oprechte belangstelling en interesse te tonen. En ieder mens is uniek, dus deze ondersteuning is voor iedereen anders, maatwerk. Dit is voor haar medewerkers niet anders; er wordt gekeken naar wie iemand is, wat hij of zij wil en hoe daarin ondersteund kan worden. Niet de protocollen, maar de mensen zijn het uitgangspunt. Medewerkers krijgen op basis van vertrouwen en transparantie alle ruimte en vrijheid om zelf beslissingen te nemen. In lijn hiermee experimenteert JP van den Bent, binnen de wettelijke kaders, op verschillende manieren met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het aantal verlofdagen niet meer vaststaat?

Basalt – De kracht van duaal leiderschap
1 januari 2019 is Basalt ontstaan vanuit een fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie. Samen vormen zij Basalt en met 10 locaties het grootste expertisecentrum in revalidatiegeneeskunde van Zuid-Holland. De fusie bood de mogelijkheid de topstructuur te verplatten en daarmee het eigenaarschap van medewerkers te vergroten. Basalt koos voor een duale aansturing van de zorgeenheden door combinaties van zorgmanagers en medisch managers. Op basis van een aan de kernwaarden gekoppeld competentieprofiel, waarin beschreven staat welk gedrag de managers onderscheidend succesvol maakt, zijn selectie- en ontwikkel-assessments ingezet. Inmiddels zijn de managementduo’s voor de tien locaties aan de slag. Wat zijn de ervaringen en opbrengsten in de praktijk? 

Lunch

Keuze uit twee showcases (45 min) (geef op het aanmeldformulier uw keuze aan)

TanteLouise – Zo doen we dat bij tanteLouise: leiderschapsontwikkeling
TanteLouise heeft haar huishoudboekje op orde en investeert veel in zorginnovatie. Haar twee andere strategische doelen – gelukkige medewerkers en cliënten – kan zij daardoor goed realiseren. Ze ziet dit terug in een lager dan gemiddeld verzuim en verloop en hoge medewerkerstevredenheid. Een van de trajecten die tanteLouise op dit vlak onderneemt, is het leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden, directie en bestuur. Van hiërarchisch naar coachend en dienend leiderschap met als doel de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen en mensen trots te laten zijn op ‘het feestje van tanteLouise’. Hoe heeft tanteLouise dit aangepakt?

Van Neynsel – Van regels en richtlijnen naar vertrouwen en blije mensen
Een cliënt is niet de hele dag patiënt en weet zelf het beste wat hem of haar blij maakt, vinden ze bij Van Neynsel uit ’s-Hertogenbosch. Daarom laat Van Neynsel een aantal regels los, en focust meer dan ooit op welbevinden: prettig wonen, lekker eten, familie, persoonlijke vrijheid en ontspanning. Oftewel: wat vindt de cliënt belangrijk? Om een fijne dag te kunnen bieden en medewerkers nog meer plezier te geven in hun werk, maakt de ouderenorganisatie ruimte voor ‘gezond verstand’. Via de expeditie Zorg en Welbevinden leren medewerkers en vrijwilligers kijken door de welbevindenbril. Met daarnaast natuurlijk altijd de hoogstaande zorg die al jarenlang geleverd wordt.  

Uitreiking Nationale HR Zorg Award

Ynzo van Zanten,  Tony’s Chocolonely : ‘Tony’s Way of Working’

Tony’s Chocolonely is geen doorsnee chocoladebedrijf, maar een chocoladebedrijf met een grootse missie: alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij maken. Ynzo van Zanten, “Choco Evangelist” en voormalig Head of people and culture bij Tony’s, vertelt over de routekaart naar 100% slaafvrije chocolade, wereldwijd.  Dit doel is alleen met de meest betrokken en bevlogen medewerkers te behalen. Daarom staat bij Tony’s het eigen team op 1. Ynzo vertelt over hoe ze met elkaar werken bij Tony’s, en hoe die ‘Tony’s Way of Working’ als stip aan de horizon werkt om met elkaar geluk centraal te stellen.

Slotact: surprise

16.00 Drankje in de foyer