HR-manager wil een meer strategische rol

01/12/2019

Strategische partner, administratieve expert, werknemerkampioen of verandermanager. Welke rol, naar het bekende model van Dave Ulrich, past het beste bij de huidige rolinvulling van HR-managers in de zorg? Afgelopen zomer onderzocht FWG – in aanvulling op de structurele HR Trendmonitor Zorg – in samenwerking met Tilburg University welke rollen HR-managers in de zorg vervullen en met welke factoren deze samenhangen.

We vroegen de HR-managers zelf een inschatting te maken van de hoeveelheid tijd die ze in de verschillende rollen doorbrengen. Daarnaast hebben we hun rolinvulling berekend met de vragenlijst van Ulrich. In de grafiek hieronder ziet u de gemiddelde percentages van alle deelnemers. Opvallend is dat de eigen inschatting van de rol ‘strategische partner’ significant hoger is dan wanneer deze wordt berekend met de vragenlijst van Ulrich.

 

HR-manager wil een meer strategische rol

We vroegen de HR-managers ook of hun eigen inschatting van de tijd die ze doorbrengen in de verschillende rollen, ook de gewenste situatie is. Dit bleek voor ruim de helft van de HR-managers het geval. Van de HR-managers die het graag anders zien, zou vrijwel iedereen meer tijd willen besteden aan de rol ‘strategische partner’ en minder aan ‘administratieve expert’.

Hangt de rol samen met persoons- of organisatiekenmerken?

Een vraag die we in dit onderzoek wilden beantwoorden, was of de rol van de HR-manager samenhangt met kenmerken van HR-manager of de organisatie. Zo onderzochten we of de rolinvulling samenhangt met het geslacht, leeftijd, aantal jaar ervaring, opleidingsniveau en de frequentie en kwaliteit van het contact met de bestuurder. Met betrekking tot organisatiekenmerken onderzochten we onder andere branche, organisatiegrootte, grootte van de HR-afdeling en het ziekteverzuimpercentage. Op geen van deze kenmerken vonden we significante verschillen in de manier waarop de HR-rol werd ingevuld.

Wanneer ben je als HR-manager succesvol in je vak?

Tot slot hebben we de deelnemende HR-managers gevraagd wanneer ze (naar eigen zeggen) succesvol zijn in hun vak. De antwoorden hierop hebben we samengevat in onderstaande woordenwolk. Veel genoemd is het bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en aan de visie en doelstelling van de organisatie.

In totaal vulden 58 HR-managers de vragenlijst in. Hiervan was 67,2% vrouw. De meeste deelnemende HR-managers (58,9%) hebben wetenschappelijk onderwijs genoten. Alle branches waren vertegenwoordigd: de meeste deelnemers komen uit de ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg of de verpleeghuis- en thuiszorg.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geertje van de Ven, manager R&D, via gvandeven@fwg.nl of 030-2669 428.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen