HR-manager wil een meer strategische rol

01/12/2019

Strategische partner, administratieve expert, werknemerkampioen of verandermanager. Welke rol, naar het bekende model van Dave Ulrich, past het beste bij de huidige rolinvulling van HR-managers in de zorg? Afgelopen zomer onderzocht FWG – in aanvulling op de structurele HR Trendmonitor Zorg – in samenwerking met Tilburg University welke rollen HR-managers in de zorg vervullen en met welke factoren deze samenhangen.

We vroegen de HR-managers zelf een inschatting te maken van de hoeveelheid tijd die ze in de verschillende rollen doorbrengen. Daarnaast hebben we hun rolinvulling berekend met de vragenlijst van Ulrich. In de grafiek hieronder ziet u de gemiddelde percentages van alle deelnemers. Opvallend is dat de eigen inschatting van de rol ‘strategische partner’ significant hoger is dan wanneer deze wordt berekend met de vragenlijst van Ulrich.

 

HR-manager wil een meer strategische rol

We vroegen de HR-managers ook of hun eigen inschatting van de tijd die ze doorbrengen in de verschillende rollen, ook de gewenste situatie is. Dit bleek voor ruim de helft van de HR-managers het geval. Van de HR-managers die het graag anders zien, zou vrijwel iedereen meer tijd willen besteden aan de rol ‘strategische partner’ en minder aan ‘administratieve expert’.

Hangt de rol samen met persoons- of organisatiekenmerken?

Een vraag die we in dit onderzoek wilden beantwoorden, was of de rol van de HR-manager samenhangt met kenmerken van HR-manager of de organisatie. Zo onderzochten we of de rolinvulling samenhangt met het geslacht, leeftijd, aantal jaar ervaring, opleidingsniveau en de frequentie en kwaliteit van het contact met de bestuurder. Met betrekking tot organisatiekenmerken onderzochten we onder andere branche, organisatiegrootte, grootte van de HR-afdeling en het ziekteverzuimpercentage. Op geen van deze kenmerken vonden we significante verschillen in de manier waarop de HR-rol werd ingevuld.

Wanneer ben je als HR-manager succesvol in je vak?

Tot slot hebben we de deelnemende HR-managers gevraagd wanneer ze (naar eigen zeggen) succesvol zijn in hun vak. De antwoorden hierop hebben we samengevat in onderstaande woordenwolk. Veel genoemd is het bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en aan de visie en doelstelling van de organisatie.

In totaal vulden 58 HR-managers de vragenlijst in. Hiervan was 67,2% vrouw. De meeste deelnemende HR-managers (58,9%) hebben wetenschappelijk onderwijs genoten. Alle branches waren vertegenwoordigd: de meeste deelnemers komen uit de ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg of de verpleeghuis- en thuiszorg.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geertje van de Ven, manager R&D, via gvandeven@fwg.nl of 030-2669 428.

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder