Driestroom: Driestroomklas

Driestroom biedt zorg en ondersteuning aan mensen met en zonder beperking. De toename van culturele diversiteit in de samenleving, en daarmee ook onder medewerkers en zorgvragers, stimuleert Driestroom om etniciteit in te zetten als kracht om medewerkers meer te boeien en te binden. Leerling-werknemers en stagiaires met een niet-Nederlandse achtergrond komen samen onder begeleiding van mentoren.

In de bijeenkomsten delen zij hun ervaringen en wordt er gesproken over Nederlandse gebruiken en omgangsvormen Enerzijds wil Driestroom deze kleurrijke personen een veilig landing bieden binnen de organisatie. Dit is niet vanzelfsprekend als je de Nederlands taal nog niet goed beheerst en de cultuur nog niet goed kent. Anderzijds haalt Driestroom waardevolle kennis binnen die deze mensen meebrengen. Zij hebben inzichten in andere culturen en verkleinen de kloof tussen zorgvragers met een allochtone achtergrond en medewerkers met een Nederlandse achtergrond.

Resultaat

  • Een voorbeeld: Buuh krijgt door de Driestroomklas waardering en vertrouwen. Daardoor durft hij eerder advies te geven, en zijn collega’s leren veel van de achtergrond van Buuh. Hij treedt regelmatig op als tolk bij Arabische of Franssprekende cliënten en hun familie en is dan van zeer grote waarde.
  • Aan het eind van het Driestroomklas-traject is het de bedoeling dat deze eerste lichting kleurrijke personen in staat is om op te treden als ambassadeur van Driestroom om cultuur sensitief te werken. Zij gaan op de stoel zitten van de vier mentoren om de nieuwe kleurrijke studenten te boeien en te binden.

Meer weten over dit project en de aanpak? FWG kan u in contact brengen met de juiste persoon binnen Driestroom, mail of bel ons op servicepunt@fwg.nl of 030 – 2669400

 

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen