Pluryn wint de Nationale HR Zorg Award 2018!

Met het beste project voor meer werkplezier

Tijdens het 'Festival van werkplezier' op dinsdag 25 september is bekend geworden dat Pluryn, met het project 'Carriereswitchers', de winnaar is van de Nationale HR Zorg Award 2018! De publieksprijs ging naar Nij Smellinghe, met het project ‘Aandacht werkt’.

Pluryn biedt zij-instromers met het project’ ‘Carrièreswitchers’ een tweejarig omscholingstraject waarbij de instromers direct in dienst komen en een salaris ontvangen. Het gaat om MBO 4 Maatschappelijke zorg, met de uitstroomrichtingen gehandicaptenzorg of jeugd. Pluryn doet dit traject in samenwerking met het ROC. Uit de 600 aanmeldingen zijn er 60 zij-instromers geplaatst, waaronder ook veel mannen. Van kok tot hovenier of drogist. Allen zijn enorm gemotiveerd. De jury, bestaande uit Philadelphiabestuurder Greet Prins (vz), Hester Vermeulen (Radboud Universiteit), Marita Bossers (Planetree), Tjitte Alkema (NVZ), Lonneke de Laat (Cello Zorg) en Elise Merlijn (FNV), vond Pluryn de winnaar, onder andere vanwege de hoge opbrengst van het project: de maar liefst 60 nieuwe collega’s. Met het winnen van de award ontvangt Pluryn een cheque van € 10.000,- om het project, samen met FWG Progressional People, een vervolg te geven of uit te bouwen.

Publieksprijs voor ‘Aandacht werkt’

Om met plezier te blijven werken heeft Nij Smellinge het programma ‘Aandacht werkt’ ontwikkeld, met diverse initiatieven van en voor medewerkers. Thema’s zijn: gezondheid, balans, vakmanschap, toekomst en werkgeluk. Zo is er de workshop ‘Gelukkiger werken’ waarbij medewerkers ontdekken wat bepalend is voor hun werkgeluk en welke handvatten ze kunnen inzetten om hierin te sturen. Er is een portaal geopend waar alle instrumenten te vinden zijn. Het medewerkersgesprek en verzuimbeleid is herzien en het thema staat hoog op de agenda bij leidinggevenden.

De 3 overige genomineerden waren:

PROJECT: EXPERTTEAMS
ORGANISATIE: ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

De afdeling Longgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis werkt sinds kort met expertteams. In deze afdelingoverstijgende en multifunctionele teams wordt vanuit verpleegkundig perspectief samengewerkt om het complete zorgpad rondom een ziektebeeld voor patiënten te verbeteren. In deze teams krijgen verpleegkundigen verschillende taken op basis van kennis en vaardigheden en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit geeft verpleegkundigen een boost in hun werk!

PROJECT: AMC AMBASSADEURS
ORGANISATIE: AMSTERDAM UMC, LOCATIE AMC

Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC krijgen handvatten om hun kennis, sprekende beelden, plezier, mooie momenten (en soms wat mindere) te delen via media die ze zelf prettig vinden te gebruiken. Hiermee vergroot locatie AMC niet alleen de zichtbaarheid van het werken in het ziekenhuis, maar versterkt ook de positie van zorgmedewerkers in de maatschappij. Medewerkers in Nederland en in het buitenland, inspireren elkaar. Het project geeft niet alleen plezier in het werk, maar trekt ook potentiele medewerkers aan. Mooi voorbeeld is het account ‘de viergezusters’ op Instagram.

PROJECT: ZGVISIE
ORGANISATIE: GELDERSE VALLEI

Nog nooit zijn medewerkers zo geïnspireerd en geactiveerd om hun bijdrage te leveren aan de toekomstvisie van de Gelderse Vallei. Aantrekkelijke communicatiemiddelen en een persoonlijke uitnodiging van de leidinggevenden voor het programma, waaronder 16 inspiratiesessies leidde tot ruim 500 uitspraken over zo’n 10 thema’s die worden gebruikt als input voor de toekomstvisie en het daaruit voortvloeiend beleid. Een motiverend initiatief en programma voor alle medewerkers!

Zie ook onderstaand filmpje waarin alle projecten toegelicht worden:

 

 

 

Eervolle vermelding

Er was ook een eervolle vermelding geselecteerd door de jury: de regionale bijscholingsbijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen van STMR. STMR organiseerde bijscholingsbijeenkomsten voor thuiszorgorganisaties in de buurt, met klinische lessen van een huisarts uit de regio. Want waarom zou je wijkverpleegkundigen bijscholen op een duur landelijk symposium, terwijl er veel kennis in de regio zit? Resultaat: meer kennis, betere ketensamenwerking, en meer regie voor verpleegkundigen.

Dag van het werkplezier in de zorg

In totaal kwamen maar liefst 52 inzendingen binnen met projecten en ideeën voor meer werkplezier. Ideeën over hoe vorm te geven aan het betrekken van medewerkers bij de visie van de organisatie, vitaliteit, duurzaamheid, leiderschap en leren kwamen veel voor. FWG Progressional People vindt het belangrijk om deze te delen, zodat we van elkaar kunnen leren. Daarom organiseerden we op 29 januari 2019 de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’. Op deze dag bood FWG Progressional People een platform voor een mooie selectie projecten die zijn ingezonden voor de HR Zorg Award.

 

Nationale HR Zorg Award 2019

Uiteraard organiseren we de Nationale HR Zorg Award ook in 2019 weer! Halverwege de maand mei zal de inschrijving weer openen. Houdt onze website in de gaten!