Interne Bezwaren Commissie (IBC)

Werknemers in de zorg die bezwaar willen maken tegen de concept (her)indeling of herbeschrijving van hun functie kunnen in eerste instantie terecht bij de Interne Bezwaren Commissie (IBC) van hun organisatie. Een IBC bestaat uit twee leden voorgedragen door de werkgever en twee leden voorgedragen door de werknemers, aangevuld met een gemeenschappelijk gekozen voorzitter. Dit kunnen ook personen van buiten de organisatie zijn.

FWG Progressional People biedt speciale trainingen voor bestaande en toekomstige IBC-leden. De trainingen zijn overigens ook interessant voor leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging en voor HR-adviseurs.

basistraining

De training ‘Professioneel werken als IBC’ biedt een praktische en stevige basis om de (nieuwe) rol als IBC-lid te vervullen. Onderwerpen die in deze basistraining aan bod komen:

  • De taak/rol van de IBC bij het behandelen van bezwaren bij functiebeschrijvingen en (her)waardering
  • IBC-samenstelling, reglementen, werkwijze en relevante cao-procedures
  • Een hoorzitting voorbereiden, bezwaarschriften analyseren en sleutelvragen formuleren
  • Actief participeren tijdens een hoorzitting en omgaan met emoties zonder het zakelijk doel uit het oog te verliezen
  • Het formuleren en motiveren van een deskundig advies

 

opfristraining

Daarnaast bieden wij een IBC opfriscursus. De opfristraining is allereerst bedoeld om kennis en vaardigheden op te halen. Daarnaast geven we de commissie de gelegenheid om reeds uitgevoerde bezwaarbehandelingen en uitgebrachte adviezen te evalueren. De training wordt incompany aangeboden en specifiek afgestemd op de behoefte en het ervaringsniveau van de IBC.

 

Basistraining functies indelen

Willen IBC-leden effectief participeren in de voorbereidingen van een IBC-hoorzitting, tijdens een hoorzitting en bij het adviseren? Dan is het handig als zij zelf voldoende vaardig zijn in het analyseren van functiebeschrijvingen op kwaliteit en inhoud en het indelen van functies met het FWG-functiewaarderingssysteem. Wij bieden IBC-leden daarom ook de mogelijkheid om een basistraining functies indelen te volgen.

Voor een passend incompany aanbod kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.

 

Ondersteuning in de praktijk

Los van trainingen kunnen wij IBC’s ook op maat ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het opstellen of checken van het IBC-reglement. Of door de IBC-leden na het volgen van een training te coachen in de praktijk. Of door als procesbegeleider op te treden tijdens een hoorzitting. We kunnen zelfs deelnemen in uw IBC als lid of voorzitter.

Wilt u meer weten over hoe wij uw IBC kunnen bijstaan, of heeft u andere vragen over uw rol en verplichtingen als IBC? Neem dan contact op met Albert Wielink, of bel het FWG Servicepunt via 030-2669 400.