Interne Bezwaren Commissie (IBC)

Werknemers in de zorg die bezwaar willen maken tegen de concept (her)indeling of herbeschrijving van hun functie kunnen in eerste instantie terecht bij de Interne Bezwaren Commissie (IBC) van hun organisatie.

Samenstelling

De IBC is samengesteld uit twee leden voorgedragen door de werkgever en twee leden voorgedragen door de werknemers en een gemeenschappelijk gekozen voorzitter. Dit kunnen ook personen van buiten de organisatie zijn.