Inrichting zelfsturende teams

Zelfsturing past bij de beweging om de zorg op een andere, klantgerichte en efficiënte manier in te richten. Met meer autonomie en verantwoordelijkheden bij de medewerkers. Graag helpen we u bij de transitie naar zelfsturende teams. In het hele traject, of op onderdelen.

Visieontwikkeling en teamtaakverdeling

Als uw organisatie heeft besloten om (meer) zelfsturend te werken, past daar een ander organisatiemodel bij. Functies veranderen, er ontstaan teamrollen binnen het team en ondersteunende functies moeten meer vanuit de supportrol gaan werken. We adviseren en ondersteunen u bij de volgende aspecten van zelfsturing:

  • Visievorming. Als u besluit te gaan werken met zelfsturende teams, is het belangrijk om een visie te vormen die een kader biedt voor de transitie en het werken met zelfsturing in de praktijk. Deze visie vertalen we in een plan voor de implementatie in de organisatie.
  • Zelfsturing vertalen naar een nieuw functiegebouw. Als het besturingsmodel verandert, verandert de organisatiestructuur mee. Taken, rollen en verantwoordelijkheden verplaatsen. We helpen u bij het ontwerpen van uw organisatiestructuur. Samen met u en vooral ook met de teams beschrijven we de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden.
  • Het verdelen van teamtaken. Met behulp van de tool Xelf stellen we nieuwe teams, rollen en werkprocessen samen. Ook kunnen we schuiven met activiteiten om te zien welke functies activiteiten kunnen overnemen als een specifieke functie verdwijnt, zoals die van teamleider. U kunt ook leren hoe u zelf Xelf inzet bij zelfsturing.
  • Talentenscans en leiderschapsontwikkeling. Omdat functies, rollen en taken anders worden ingevuld en omdat leiderschap gedeeld wordt, is het raadzaam om opnieuw te kijken naar de talenten van medewerkers. Zijn medewerkers in staat om meer vanuit support te werken? Kunnen leidinggevenden ook echt loslaten? Hierin kan Progressional People u ondersteunen met talentontwikkeling en trainingen op het gebied van leiderschap.

Lees ook de whitepaper over zelfsturing en de themapagina Zelfsturing.