Inspiratiecases werkplezier

Steeds meer zorgorganisaties houden zich bezig met het werkplezier en behoud van hun medewerkers. Er zijn al veel succesvolle werkplezierprojecten, die FWG Progressional People onder andere heeft ontdekt door de Nationale HR Zorg Award. Wij willen zoveel mogelijk organisaties met goede praktijkvoorbeelden aan elkaar verbinden. Zodat zij elkaar kunnen inspireren en praktische handvatten geven. Op die manier hoeft niet elke organisatie het wiel opnieuw uit te vinden, maar helpen we elkaar om medewerkers te behouden voor de zorg.

Voor de speciale corona-editie van de HR Zorg Award in 2020 gingen we op zoek naar werkplezier in coronatijd: wat deden zorgorganisaties om het werken in deze moeilijke tijd een beetje lichter te maken?

 

Arkin Ontregelt

Bij een aantal afdelingen van Arkin wordt alleen vastgelegd wat nodig is voor de inhoud van de zorg. Resultaat: medewerkers besteden aanmerkelijk minder tijd aan overbodige administratie.
Lees verder

Summerschool

Hoe zorg je voor meer vakantiekrachten en verbeter je tegelijkertijd het imago van de ouderenzorg? Attent Zorg en Behandeling lanceerde de 'Summerschool', mét succes.
Lees verder

Gezond door de nacht

Medewerkers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden tijdens hun nachtdienst ondersteund op het gebied van voeding, licht en slaap. Met positieve gevolgen voor zowel humeur als kwaliteit van werk.
Lees verder

Van Vinken naar Vragen

De praktijkondersteuners en vrijgevestigde huisartsen van de Amsterdamse zorggroep ROHA waren murw van de protocollen. Door trainingen, intervisie, tools en coaching on the job ervaren de zorgverleners nu meer ruimte in hun gesprekken.
Lees verder

FIT-gesprekken

Deventer Ziekenhuis verving de standaard jaargesprekken door FIT-gesprekken: energieke gesprekken die niet zozeer gaan over functioneren, maar over werkplezier en talent.
Lees verder

Verpleegkundig leiderschap

De wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie TWB kunnen door de invoering van een nieuw duaal leiderschapsmodel weer meer met de inhoud van hun vak bezig zijn. Met als gevolg: meer werkplezier, betere en goedkopere zorg.
Lees verder

Ga voor vitaal!

Ouderenzorgorganisatie Zorgwaard zet de vitaliteit van haar medewerkers centraal. Met een speciale vitaliteitscoach, workshops en acties die zorgen voor glimlachmomenten.
Lees verder

Carrière switchers

Pluryn biedt zij-instromers een tweejarig omscholingstraject waarbij de instromers direct in dienst komen en een salaris ontvangen.
Lees verder

Expertteams

In het St. Antonius Ziekenhuis werken ze met afdelingoverstijgende multidiciplinaire teams, die zich gezamenlijk vanuit verpleegkundig perspectief bezighouden met verbetering van de kwaliteit van zorg.
Lees verder

Healthcoin

Medewerkers en cliënten van MEE Samen kunnen Healthcoins verdienen met ‘gezonde dingen’ als een workshop mindfulness, een minimaal aantal stappen per dag en het delen van gezonde ideeën via blogs en foto’s.
Lees verder

ZGVisie

Nog nooit zijn medewerkers zo geïnspireerd en geactiveerd om hun bijdrage te leveren aan de toekomstvisie van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Lees verder

Leer en Versterk! (LEV)

Medewerkers, studenten én cliënten leren samen in de praktijk. Teams van Cello en studenten van het Koning Willem 1 College creëren vernieuwend onderwijs op de werkplek.
Lees verder

Aandacht Werkt

In het programma Aandacht Werkt bundelt Ziekenhuis Nij Smellinghe diverse activiteiten voor medewerkers die bijdragen aan vitaliteit en werkplezier. De medewerker voert de regie; Nije Smellinghe stimuleert en faciliteert.
Lees verder

Wie is de ParacetaMOL?

Om medicatieveiligheid te verbeteren is een gezonde aanspreekcultuur van belang. Argos Zorggroep ontwikkelde daartoe het spel ‘Wie is de ParacetaMOL?’.
Lees verder

Steeds beter

Verslavingszorg Noord Nederland introduceerde het model ‘Steeds beter’. Daarin staan Oplossingsgericht Werken, Persoonlijk Leiderschap en Lean centraal. Resultaat: een stevige mentale basis voor medewerkers en veel werkplezier.
Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Wat zijn energiebronnen en energievreters? BovenIJ ziekenhuis introduceerde verschillende projecten op het gebied van vitaliteit en betrokkenheid.
Lees verder

Vlogout

Emile Thuiszorg ontwikkelde een app die rapporteren en registreren makkelijker én leuker maakt. Medewerkers delen na hun dienst direct hun zorgen of bevindingen door een korte vlog te maken met hun smartphone.
Lees verder

Driestroomklas

Driestroom brengt leerling-werknemers en stagiaires met een niet-Nederlandse achtergrond samen onder begeleiding van mentoren. Zo zetten zij etniciteit in als kracht om medewerkers meer te boeien en te binden.
Lees verder

Zorginnovatiecentrum

In Alrijne Ziekenhuis runnen derde- en vierdejaars studenten verpleegkunde onder supervisie hun eigen patiëntenkamer in het ZorgInnovatieCentrum. Werken, leren en onderzoek in één.
Lees verder

De excellente begeleider

Cordaan ontwikkelde een nieuwe functiebeschrijving voor de persoonlijk begeleiders A. Waarbij niet alleen taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven, maar ook de gewenste houding en gedrag.
Lees verder

Mobiel skillslab

Sevagram maakte van een oude bus een innovatieve leeromgeving, die op aanvraag naar 18 locaties rijdt. Dit bespaart reistijd en kosten en biedt enorm veel plezier.
Lees verder

Backpacken in organisatie

Medewerkers van de Zorgcirkel die ver zijn op het gebied van persoonsgerichte zorg, zijn deels vrijgesteld van eigen taken om op andere locaties te inspireren, coachen en ondersteunen.
Lees verder

Breinbasics

InteraktContour ontwikkelde een blended leertraject voor alle medewerkers uit het primaire proces. Het doel: versterken van vakmanschap bij het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Lees verder

In de rij om er te werken

Het verzorgingshuis voor ouderen transformeerde naar een open gemeenschap. Ouderen, studenten en mensen met een beperking wonen samen en helpen elkaar om de kwaliteit van leven te verbeteren. Nu staan medewerkers in de rij om bij Humanitas te komen werken.
Lees verder

Werkgeluk bij St. Anna

N.a.v. het werkgelukonderzoek van de Erasmus Universiteit werken de teams aan hun eigen werkgelukplannen.
Lees verder

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder