Inspiratiecases werkplezier

Pluryn – Carrière Switchers

De winnaar van de HR Zorg Award 2018! Pluryn biedt zij-instromers een tweejarig omscholingstraject waarbij de instromers direct in dienst komen en een salaris ontvangen. Het gaat om MBO 4 Maatschappelijke zorg, met de uitstroomrichtingen gehandicaptenzorg of jeugd. Pluryn doet dit traject in samenwerking met het ROC. Uit de 600 aanmeldingen zijn er 60 zij-instromers geplaatst, waaronder ook veel mannen. Van kok tot hovenier of drogist. Allen zijn enorm gemotiveerd.

 

Cello zorg – leer en versterk (lev)

De winnaar van de HR Zorg Award 2017! Medewerkers, studenten én cliënten leren samen in de praktijk. Teams van Cello en studenten van het Koning Willem 1 College creëren vernieuwend onderwijs op de werkplek. De doelen: een gelukkig leven voor mensen met een beperking, open communicatie en meer werk- en leerplezier.

 

Amsterdam UMC, locatie AMC – amc ambassadeurs

Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC krijgen handvatten om hun kennis, sprekende beelden, plezier, mooie momenten (en soms wat mindere) te delen via media die ze zelf prettig vinden te gebruiken. Hiermee vergroot locatie AMC niet alleen de zichtbaarheid van het werken in het ziekenhuis, maar versterkt ook de positie van zorgmedewerkers in de maatschappij. Medewerkers in Nederland en in het buitenland, inspireren elkaar. Het project geeft niet alleen plezier in het werk, maar trekt ook potentiële medewerkers aan.

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nog nooit zijn medewerkers zo geïnspireerd en geactiveerd om hun bijdrage te leveren aan de toekomstvisie van de Ziekenhuis Gelderse Vallei. Aantrekkelijke communicatiemiddelen en een persoonlijke uitnodiging van de leidinggevenden voor het programma, waaronder 16 inspiratiesessies leidde tot ruim 500 uitspraken over zo’n 10 thema’s die worden gebruikt als input voor de toekomstvisie en het daaruit voortvloeiend beleid. Een motiverend initiatief en programma voor alle medewerkers!

 

St. Antonius Ziekenhuis – Expertteams

De afdeling Longgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis werkt met expertteams. In deze afdelingoverstijgende en multifunctionele teams wordt vanuit verpleegkundig perspectief samengewerkt om het complete zorgpad rondom een ziektebeeld voor patiënten te verbeteren. In deze teams krijgen verpleegkundigen verschillende taken op basis van kennis en vaardigheden en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit geeft verpleegkundigen een boost in hun werk!

 

stmr

STMR organiseert bijscholingsbijeenkomsten voor thuiszorgorganisaties in de buurt, met klinische lessen van een huisarts uit de regio. Want waarom zou je wijkverpleegkundigen bijscholen op een duur landelijk symposium, terwijl er veel kennis in de regio zit? Resultaat: meer kennis, betere ketensamenwerking, en meer regie voor verpleegkundigen.

 

MEE IJsseloevers en MEE Veluwe – healthcoins

Medewerkers en cliënten kunnen healthcoins verdienen met ‘gezonde dingen’ als een workshop mindfulness, een minimaal aantal stappen per dag en het delen van gezonde ideeën via blogs en foto’s. Healthcoins worden omgezet in een gezonde beloning. Vitaliteit en werkplezier gegarandeerd!

 

BovenIJ Ziekenhuis – duurzame inzetbaarheid

Wat zijn energiebronnen en wat zijn energievreters? BovenIJ implementeerde vier pijlers voor een betere balans en organiseerde een 30-dagen Challenge: gezond eten en lekker sporten. Daarnaast was er aandacht voor complimenten aan elkaar. Resultaat: fittere medewerkers en veel plezier!

Een tweede project voor Duurzame Inzetbaarheid is het project ‘Van eiland naar wIJland’. Hoe doorbreek je de eilandcultuur, hoe voorkom je oud-zeer en hoe stimuleer je medewerkers om elkaar feedback te geven en samen te werken over de muren heen? Met als doel dat de patiënt beter geholpen wordt. En hoe doe je dat met zoveel mogelijk vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers, in plaats van een centraal gestuurde ‘opleiding’: Hoe faciliteer je (een) beweging?

 

Argos zorggroep – Wie is de ParacetaMOL?

Bij het Marnix Revalidatiecentrum voor ouderen van Argos Zorggroep werden er nog teveel fouten gemaakt bij medicatie. Medewerkers waren zich er onvoldoende van bewust en spraken elkaar er ook niet makkelijk op aan. Toen is het idee ontstaan om een spel te ontwikkelen om bewustwording en het aanspreken van elkaar te stimuleren.

Het werkt zo: een van de medewerkers in het team is de mol. Deze persoon laat (onschuldige) steekjes vallen. Andere medewerkers kunnen natuurlijk ook onbewust steekjes laten vallen. Om te achterhalen wie de mol is, moeten foutjes wel bespreekbaar worden gemaakt. Het spel kan natuurlijk ook voor andere onderwerpen worden gebruikt.

 

Verslavingszorg Noord Nederland – Steeds beter

In het model ‘Steeds beter’ staan Oplossingsgericht werken, Persoonlijk leiderschap en Lean centraal. Resultaat: minder bureaucratie, een stevige basis voor medewerkers en veel werkplezier. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg.

 

emile thuiszorg – vlogout

Bij de uitreiking van de HR Zorg Award 2017 kreeg Emile Thuiszorg een eervolle vermelding met ‘VlogOut’, een mobiele app die het proces van rapporteren en registreren in de zorg efficiënter en leuker maakt. Medewerkers maken direct na hun dienst binnen 60 seconden een korte vlog of foto, waarmee ze hun zorgen of bevindingen met collega’s kunnen delen.
Tekstuele rapportages worden zoveel mogelijk ingeruild voor beeld en geluid. Hierdoor zijn collega’s direct op een leuke manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de cliënt. Door de persoonlijkere rapportages leren medewerkers elkaar beter kennen en leren ze meer van elkaar.

 

st. anna zorggroep – Sparkle Innovatieplatform

De St. Anna Zorggroep is één van de eerste deelnemers aan een uniek, landelijk onderzoek naar werkgeluk, in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Het onderzoek gaat drie jaar duren, maar werkgeluk staat bij St. Anna definitief op de agenda. Zo worden medewerkers, met behulp van het ‘Sparkle Innovatieplatform’, gestimuleerd om ideeën te uiten én die ook in de praktijk te brengen. Dit platform is voor en door medewerkers en geeft ruimte en ondersteuning om verbeterinitiatieven te delen, er mee te experimenten en te kunnen realiseren.

Het Sparkle Innovatieplatform heeft inmiddels tastbare resultaten opgeleverd. Paul Raaijmakers, de door St. Anna aangestelde ‘Chief Happiness Officer’, geeft een uitgebreide toelichting in een parallelle inspiratiesessie.

 

van neynsel – van zorg naar welbevinden

De Brabantse ouderenzorgorganisatie Van Neynsel maakt de komende jaren een omslag van Zorg naar Welbevinden. ‘Zorg is maar één deel van de taartpunt’, vindt bestuurder Jack Jansen. ‘Een cliënt is niet alleen maar patiënt. Daarom koersen wij op minder regels, meer vertrouwen en ruimte voor menselijk contact.’

Om leidinggevenden, zorgteams, behandelaars en ondersteunende diensten bij deze transitie te begeleiden, kiezen ze bij Van Neynsel voor de Sociale Benadering van hoogleraar Anne-Mei The (Tao of Care) en een aanpak à la Semco.

Themabijeenkomst Sweet Sixty

Hoe praat u met uw 60+ medewerkers over langer doorwerken? In 2010 stopten we gemiddeld nog met werken op 62,5 jaar, in 2017 was dat al op 64,5 jaar. Langer doorwerken is een feit, maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers van 60 jaar en ouder met plezier, vitaal en productief blijven werken?

Meer informatie

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder