Invoering FWG in ambulancezorg

13/12/2019

De ambulancezorg gaat ook werken met het functiewaarderingssysteem van FWG. Dat is vastgelegd in de Cao Ambulancezorg 2019. Deze cao geldt voor bijna 6000 mensen die werkzaam zijn bij 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Hiermee sluit de CAO Ambulancezorg aan op andere zorgcao’s die het FWG-systeem ook gebruiken. Een aantal RAV’s werkt al met het FWG-systeem en FWG is dus al goed bekend met de ambulancesector. Om een actueel en volledig beeld te krijgen heeft FWG in opdracht van cao-partijen gedegen onderzoek gedaan naar kenmerkende functies in de ambulancesector, zeven sleutelfuncties die specifiek zijn voor de ambulancezorg zoals de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur.

Inmiddels heeft FWG de voorlopige uitkomsten van het functieonderzoek gedeeld met cao-partijen CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland, zodat zij het effect op de loonkosten kunnen beoordelen. De resultaten worden door cao-partijen herkend. Zij hebben de voorlopige uitkomsten inmiddels met hun respectievelijke achterban gedeeld.

Resultaten nog niet definitief
De Paritaire Adviesgroep (PAG), die adviseert over het FWG-systeem, zal de resultaten nog formeel moeten bekrachtigen. Deze commissie bestaat uit FWG-deskundigen vanuit vakbonden en werkgeversorganisaties uit de zorgsector. Als vervolgens het GO-FWG (Gezamenlijk Overleg FWG, bestaande uit bestuurders van dezelfde vakbonden en werkgeversorganisaties) een positief advies geeft aan de cao-tafels, is de besluitvorming over het indelingsmateriaal volledig afgerond. Vervolgens worden de uitkomsten opgenomen in het FWG 3.0 systeem. Een proces dus dat tijd vergt, maar daarmee ook alle waarborgen biedt voor een zorgvuldige beoordeling. Met als resultaat: een functiewaarderingssysteem voor de hele zorgsector dat en actueel is en objectief en volledig.

Naar verwachting adviseert de PAG begin 2020 over de definitieve resultaten van het functieonderzoek.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 2

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder