Invoering FWG in ambulancezorg

13/12/2019

De ambulancezorg gaat ook werken met het functiewaarderingssysteem van FWG. Dat is vastgelegd in de Cao Ambulancezorg 2019. Deze cao geldt voor bijna 6000 mensen die werkzaam zijn bij 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Hiermee sluit de CAO Ambulancezorg aan op andere zorgcao’s die het FWG-systeem ook gebruiken. Een aantal RAV’s werkt al met het FWG-systeem en FWG is dus al goed bekend met de ambulancesector. Om een actueel en volledig beeld te krijgen heeft FWG in opdracht van cao-partijen gedegen onderzoek gedaan naar kenmerkende functies in de ambulancesector, zeven sleutelfuncties die specifiek zijn voor de ambulancezorg zoals de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur.

Inmiddels heeft FWG de voorlopige uitkomsten van het functieonderzoek gedeeld met cao-partijen CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland, zodat zij het effect op de loonkosten kunnen beoordelen. De resultaten worden door cao-partijen herkend. Zij hebben de voorlopige uitkomsten inmiddels met hun respectievelijke achterban gedeeld.

Resultaten nog niet definitief
De Paritaire Adviesgroep (PAG), die adviseert over het FWG-systeem, zal de resultaten nog formeel moeten bekrachtigen. Deze commissie bestaat uit FWG-deskundigen vanuit vakbonden en werkgeversorganisaties uit de zorgsector. Als vervolgens het GO-FWG (Gezamenlijk Overleg FWG, bestaande uit bestuurders van dezelfde vakbonden en werkgeversorganisaties) een positief advies geeft aan de cao-tafels, is de besluitvorming over het indelingsmateriaal volledig afgerond. Vervolgens worden de uitkomsten opgenomen in het FWG 3.0 systeem. Een proces dus dat tijd vergt, maar daarmee ook alle waarborgen biedt voor een zorgvuldige beoordeling. Met als resultaat: een functiewaarderingssysteem voor de hele zorgsector dat en actueel is en objectief en volledig.

Naar verwachting adviseert de PAG begin 2020 over de definitieve resultaten van het functieonderzoek.

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder