Invoering FWG in de ambulancezorg

01/10/2020

De ambulancezorg gaat werken met het functiewaarderingssysteem van FWG. Dat is vastgelegd in de Cao Ambulancezorg 2020-2021. Deze cao geldt voor ruim 6000 medewerkers die werkzaam zijn bij 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Hiermee volgt de ambulancezorg de ggz, de ziekenhuisbranche, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de kraamzorg, die het FWG-systeem ook gebruiken. Doordat FWG in nagenoeg de hele zorgsector wordt toegepast, is een indeling beter vergelijkbaar met functies uit andere zorgbranches.

Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de implementatie van FWG uitgevoerd moet worden in elke ambulancezorgorganisatie: toepassing van de systematiek, koppeling met salarisafspraken, mogelijkheden voor bezwaar, et cetera. Deze regels zijn in de cao opgenomen in het Protocol Functiewaardering Gezondheidszorg.

Welkom bij FWG

De afgelopen zomerperiode hebben alle HR/P&O-afdelingen via een ‘Welkom bij FWG’-bijeenkomst kennisgemaakt met FWG en uitleg gekregen over het implementatieproces. De komende tijd kan de sector concreet aan de slag met de invoering van FWG. Zo zal elke medewerker een nieuwe functiebeschrijving en -indeling krijgen. Het implementatieproces neemt bij elke organisatie tot uiterlijk 1 juli 2021 in beslag. Daarbij is afgesproken dat salarisgevolgen terugwerken tot 1 januari 2020.

Voor en door de zorg

Jan Helmond, algemeen directeur van Stichting FWG, is blij dat de ambulancezorg heeft gekozen voor FWG. ‘Het FWG-functiewaarderingssysteem is specifiek voor en door de zorg ontwikkeld en inmiddels opgenomen in de cao’s van alle grote zorgsectoren. Uniek is dat het systeem jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van ons doorlopende onderzoeksprogramma waarbij werkgevers- en werknemersorganisaties intensief worden betrokken. Onze maatschappelijke opdracht: de zorgsector ondersteunen met één uniforme ‘meetlat’ om zorgfuncties in te delen, waardoor de totale loonsom in de zorg objectief en rechtvaardig kan worden verdeeld.’

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder