Landelijke Commissie FunctieHerwaardering Ziekenhuizen (LCFH)

De LCFH is een landelijke commissie die bezwaren behandelt van werknemers voor wie de cao Ziekenhuizen of cao Ambulancezorg van toepassing is. Voor bezwaren tegen de waardering en indeling van een functie geldt dat eerst de interne procedure volledig moet zijn doorlopen, voordat een landelijke commissie het bezwaar in behandeling neemt. Deze procedure is niet van toepassing op bezwaren tegen een functiebeschrijving.

LCFH-procedure

Een werknemer kan een bezwaarschrift zelf indienen of aan de vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar vragen dit te doen. Het is ook mogelijk om als groep medewerkers gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen. Voorwaarde is dat het om dezelfde functie gaat en dat alle betrokkenen de interne procedure hebben doorlopen.

Wanneer?
Binnen 60 dagen nadat de werkgever een definitieve beslissing over waardering en indeling heeft genomen.

Waar?
LCFH-FWG, Postbus 85266, 3508 AG Utrecht.

Kosten?
Griffiekosten ad € 150,- per bezwaarmaker. U ontvangt bij de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift een factuur hiervoor.

Welke stukken?
Uw bezwaar dient te bestaan uit de volgende stukken:

  • Het gemotiveerde bezwaarschrift voor de LCFH
  • De vastgestelde functiebeschrijving
  • Het voorlopige indelingsbesluit van de werkgever (FWG-print)
  • Het interne bezwaarschrift
  • Het advies van IBC / RBC
  • Alle relevante documenten met betrekking tot de IBC/RBC-procedure
  • Het definitieve indelingsbesluit van de werkgever

Hoe gaat het verder?
De stukken moeten binnen 60 dagen worden ingestuurd, anders wordt het bezwaarschrift niet meer behandeld. De LCFH gaat vervolgens het bezwaarschrift behandelen. Dit zal -bij een volledig ingediend dossier- ongeveer drie maanden duren.

Intrekken
Een bezwaarschrift kan ingetrokken worden, dit kan door een brief te sturen naar de LCFH. Griffiegeld wordt in dat geval niet terugbetaald. Het hangt af van de behandelingsvoorbereiding of de werkgever kosten in rekening wordt gebracht.

De uitslag
De LCFH brengt de indiener van het bezwaar (of diens vertegenwoordiger) en de werkgever op de hoogte van het advies. Is het bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het griffiegeld teruggestort. Is het bezwaar afgewezen, dan worden behandelkosten van € 410,- in rekening gebracht aan de bezwaarmaker. Samen met de uitspraak wordt hiervoor een factuur gestuurd.

Het advies van de LCFH is een zwaarwegend advies. De werkgever is dus niet verplicht het advies uit te voeren, maar moet dan wel uitleggen waarom. Als de indiener het niet eens is met het advies, kan deze het nog aan de rechter voorleggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de LCFH, via telefoonnummer 030 – 2669 400 of per e-mail: beroepscommissies@fwg.nl.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder